Pidä huolta turvastasi – yrittäjän työttömyysturvan työtuloraja nousee

Minkälaista työttömyysturvaa saisin, jos jäisin työttömäksi? Tämä kysymys ei tunnu kovin ajankohtaiselta silloin, kun yrityksellä menee hyvin. Mutta sen pitäisi, sillä työttömyyden kohdatessa omaan turvaansa on jo myöhäistä vaikuttaa.

Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan perustuu hänen YEL-vakuutukseensa. Kelan peruspäivärahaa voi saada vain, jos YEL-työtulo ylittää tietyn rajan. Sama pätee, jos yrittäjä haluaa liittyä työttömyyskassaan ja päästä ansiosidonnaisen päivärahan piiriin. Vuoden 2015 alussa työtuloraja nousee 8 520 eurosta 12 000 euroon vuodessa.

”Yrittäjien työttömyysturvan työtuloraja on ollut sama viimeiset kymmenen vuotta eli tuon 8 520 euroa vuodessa. Yrittäjän sosiaaliturvaa ei siis kokonaisuudessaan ole päivitetty todella pitkään aikaan. Ja siihen rajan nostolla nyt pyritään”, kertoo Veritas Eläkevakuutuksen vakuutusasiantuntija Christel Wedenberg.

Yrittäjän on itse huolehdittava turvastaan

Jos yrittäjä jää työttömäksi 1.1.2015 tai sen jälkeen, hän voi saada työttömyyspäivärahaa vain, jos hänen YEL-työtulonsa on vähintään 12 000 vuodessa. Muuten hän jää työmarkkinatuen varaan.

”Jos yrittäjän YEL-työtulo on nyt alle 12 000 euroa, hänen on syytä varautua korottamaan työtuloaan vuodenvaihteessa”, Wedenberg neuvoo.

”Tulevat indeksikorotukset voivat vielä muuttaa tarkkaa työtulorajaa, joten informoimme asiakkaitamme ja annamme tarkat toimintaohjeet vielä tämän vuoden aikana. Kannattaa siis pitää silmät auki.”

Myöskään työttömyyskassan jäseneksi yrittäjä ei jatkossa enää pääse alle 12 000 euron työtulolla.

”Ilmoitettuaan ensin eläkeyhtiölleen YEL-työtulonsa muutoksesta yrittäjän pitää itse ilmoittaa muutoksesta myös omaan työttömyyskassaansa. Sen sijaan Kelaan työtuloilmoitusta ei tarvitse erikseen tehdä. Työttömyysturvan lisäksi YEL-työtulon korotus parantaa myös mm. yrittäjän sairasajan turvaa ja eläkettä.”

YEL-työtulon nosto juuri ennen työttömyyttä ei riitä. Työttömyyden kohdatessa takana pitää olla yli vuosi rajan ylittävällä työtulolla. Tarkkaan ottaen 15 kuukautta (31.12.2014 saakka 18 kuukautta) edeltävien neljän vuoden aikana. Takautuvasti YEL-työtuloa ei enää voi muuttaa.

YEL-työtulon noustessa myös yrittäjän YEL-vakuutusmaksut nousevat. Siksi on houkuttelevaa jättää korotus tekemättä.

”YEL-maksut ovat sataprosenttisesti vähennyskelpoisia verotuksessa, joten varsinaisesti yrittäjä ei tässä säästä mitään. Ja jos kaikki ei sitten menekään hyvin, ei yrittäjälle jää edes perusturvaa. Pahimmillaan yrittäjä sahaa tässä siis vain omaa oksaansa”, Wedenberg toteaa.

Tekisitkö yrittäjän työt 710 euron kuukausipalkalla?

Käytännössä monet yrittäjät määrittelevät YEL-työtulonsa usein juuri työttömyysturvan edellyttämälle minimitasolle eli tällä hetkellä 8 520 euroon vuodessa. Työtulon taso ei tällöin päätä huimaa, sillä se tarkoittaa yrittäjän arvioivan työpanoksensa arvoksi 710 euroa kuukaudessa. Rajan korotuksen jälkeenkin minimi vastaa vain 1 000 euron kuukausipalkkaa.

”Vaikka tällä työttömyysturvan saakin, on huolestuttavaa, että yrittäjät arvioivat työpanoksensa arvon näin alakanttiin, paitsi jos kyseessä on sivutoimi. Yrittäjän työtulon pitäisi vastata sitä palkkaa, jonka yrittäjä maksaisi työnsä tekemisestä työntekijälle”, opastaa Wedenberg.

”Tämä ei ole vain tuulesta temmattu sääntö, vaan sillä on ihan oikeasti valtavan suuri merkitys, jos yrittäjän työskentelyyn tulee katkos. Työttömyysturvan lisäksi YEL-työtulo on perusteena myös esimerkiksi yrittäjän sairauspäivärahalle ja äitiys-, isyys- ja vanhempainrahalle sekä yrittäjän läheisten perhe-eläkkeelle. Toivoisin, että yrittäjät eivät joutuisi myöhemmin katumaan sitä, että ovat säästäneet väärästä paikasta.”

Lisätietoa yrittäjän työttömyyskorvauksista ja niiden määristä:

Aiheesta löytyy myös tuoreempi uutinen, siirry tästä lukemaan sitä.