Työhyvinvointikoulutuksesta eväitä päiväkodin arkeen

Espoolaisen Päiväkoti Viidakkorummun esimiehet osallistuivat viime syksynä Veritaksen järjestämään työhyvinvointikorttikoulutukseen. Kurssipäivän aikana opittiin työhyvinvoinnin peruskäsitteitä, tutustuttiin aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön ja pohdittiin ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin. Kaikki koulutuksen suorittaneet saivat Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortin.
 
”Koulutus oli kyllä ihan älyttömän hyvä!” yrittäjä Sanna Marttila Päiväkoti Viidakkorummusta kertoo. ”Koen, että erityisesti esimiehenä sain siitä paljon irti.”
 
Päiväkoti Viidakkorummussa työhyvinvoinnin merkitys on sisäistetty ja työntekijöiden jaksamisesta pidetään huolta. ”Päiväkotityö on antoisaa, mutta myös raskasta. Perheiden muuttuvat elämäntilanteet heijastuvat myös meidän arkeemme”, Marttila kertoo.
 

Työyhteisön tuki tärkeää
 

Marttilan mukaan Päiväkoti Viidakkorummussa vallitsee avoin ja keskusteleva ilmapiiri. ”Työkavereiden kanssa jaetaan tietoa ja vertaistukea. Nautimme myös yhteistyöstä perheiden ja lasten kanssa.” Viikkopalaverit ovat hyvä tilaisuus purkaa yhdessä asioita ja saada tukea omaan jaksamiseen. ”Keskustelu ei kuitenkaan rajoitu vain kokouksiin. Näin pienessä työpaikassa myös esimies on läsnä koko ajan ja helposti lähestyttävissä”, Marttila kertoo seitsemän henkilöä työllistävästä yrityksestä. Hänen mukaansa taito suhtautua asioihin ammatillisesti karttuu myös kokemuksen myötä. 
 
Viidakkorumpu on panostanut myös työntekijöiden fyysiseen hyvinvointiin. ”Olemme hankkineet ergonomisia kalusteita lasten pukemista ja auttamista varten. Kerran kuukaudessa on mahdollisuus myös hierontaan työajalla.”
 

Kurssimateriaalit ahkerassa käytössä

 
Veritaksen työhyvinvointikorttikoulutuksissa käytetty oppimateriaali on Työturvallisuuskeskuksen hyväksymää. Marttilan mukaan kurssimateriaalia on hyödynnetty ahkerasti myös koulutuksen jälkeen. 
 
Myös Veritaksen laatimia kehityskeskustelulomakkeita käytetään puolivuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa. ”Syksyn keskustelussa asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet, ja keväällä seurataan niiden toteutumista. Kehityskeskusteluissa pyrimme myös käymään läpi työntekijän hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, unesta ja liikunnasta työmotivaatioon asti”, Marttila kertoo. 
 

Veritas kouluttaa asiakasyrityksiään

 
Työhyvinvointikorttikoulutuksen sisältö on Työturvallisuuskeskuksen suunnittelemaa ja hyväksymää. Veritas Eläkevakuutus on yksi asiantuntijaorganisaatioista, joilla on lupa järjestää Työhyvinvointikorttiin oikeuttavaa koulutusta. Kouluttajina toimivat Veritaksen omat työhyvinvoinnin asiantuntijat. 
 
Päivän mittainen koulutus on suunnattu kaikille työhyvinvoinnista kiinnostuneille, ja Veritaksen koulutuksiin onkin osallistunut erityisesti esimies-, työturvallisuus- ja henkilöstöhallintotehtävissä toimivia henkilöitä. Vuosien 2012–2014 aikana Veritas on järjestänyt yli sata työhyvinvointikorttikoulutusta, joista 20 on pidetty ruotsiksi. Koulutuksiin on osallistunut yhteensä noin 1100 henkilöä yli 200 asiakasorganisaatiosta.