Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa aktiivista päätöksentekoa ja viisasta allokointia

Työeläkevaroja on kertynyt jo ennätykselliset 160 miljardia euroa. Niiden hallinnoimisesta vastaavat yksityisen ja julkisen alan työeläkevakuuttajat. Veritas turvaa asiakkaidensa tulevaisuutta hallinnoimalla noin 2,4 miljardin sijoitussalkkua.

Työeläkevarojen hallinnoiminen on vastuullinen tehtävä. ”Mehän emme sijoita omia rahojamme, vaan tulevien eläkkeensaajien rahoja. Meillä on velvollisuus huolehtia näiden ihmisten eläketurvasta, eikä sijoituspäätöksiä voi tehdä heppoisin perustein”, sanoo Veritaksen sijoitusjohtaja Niina Bergring.

”Työeläkevakuuttajat pitäisi nähdä eräänlaisina pääoman huoltajina, joiden tarkoitus on tehdä sijoituspäätöksiä hyvin pitkäjänteisesti ja kokonaisuuden etu huomioiden. Rahalla on tunnetusti valtaa, sitä pitää käyttää viisaasti.”

Järkevät ja hyvät kohteet löytyvät tutkimalla

Bergringin mukaan viisaus näkyy varojen allokoinnissa järkeviin ja hyviin kohteisiin. ”Vain sijoittamalla hyviin ja vastuullisesti toimiviin yhtiöihin ja kohteisiin voimme arvojemme mukaisesti turvata tulevaisuutta.”

Tarkoin analysoidut sijoituspäätökset muodostavat siis vastuullisen sijoittamisen perustan. ”Me näemme vastuullisen sijoittamisen hyvin isona käsitteenä. Sitä ei voi puristaa kaavamaiseen rasti ruutuun -arviointiin, vaan sen pitää olla täysin integroitua sijoitusprosessin kaikkiin päätöksentekovaiheisiin. Vastuullisuus voi tarkoittaa eri asiaa eri tilanteissa.”

”Jokaista sijoituspäätöstä pitää arvioida yksilöllisesti johdonmukaisen sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen selvitystyön kautta. Ja hyvin pitkällä aikajänteellä”, muistuttaa Bergring. ”Sijoituspäätösten arvioiminen kvartaalin tai edes vuoden mittaisessa perspektiivissä ei ole tarkoituksenmukaista, vaan puhumme kolmen, viiden tai jopa kymmenen vuoden horisontista.”

Sijoittaminen on maailman ymmärtämistä

Sijoittajan työ on lopulta varsin käytännönläheistä. ”Suuri yhteinen haasteemme on, ettei kukaan tiedä, mitä tuleman pitää. Ainoa tapa yrittää ymmärtää ympäröivän maailman kehitystä on tehdä järjestelmällistä tutkimusta ja sitä kautta nähdä isompia, globaaleja kehityskaaria.”

Tutkimalla pyritään minimoimaan yllätyksiä. ”Kokonaan se ei tietenkään onnistu. Sijoitussalkku koostuu tavallaan joukosta riskejä, joita vastaan odotamme tiettyä tuottoa. Joskus yksittäiset riskit realisoituvat. Mutta tutkimalla opimme tuntemaan kohteemme ja minimoimaan näitä ikäviä yllätyksiä.”

Toisin sanoen tutkiminen on ennakointia. ”Kyllä. Jos jo sijoituspäätöstä tehtäessä selvitetään mahdollisimman hyvin esimerkiksi, toimiiko sijoituskohde vastuullisesti vai ei, meidän ei optimitilanteessa koskaan tarvitse mennä vaikuttamisprosessiin asti.”

”Toki on hyvä muistaa, että sijoittajana toimimme aina vain julkisen tiedon varassa. Joskus faktat muuttuvat ja toimiin täytyy ryhtyä turvataksemme eläkkeensaajien etuja eli sijoitusvarallisuutta.”

Veritas on vuonna 2012 allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Ensimmäinen julkinen UNPRI:n mukainen raportti julkaistaan keväällä 2015.

Avainsanat