Keskimääräiset eläkemaksut vuonna 2016: TyEL ennallaan, YEL pienenee

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2016 työeläkemaksun keskimääräisestä tasosta.  TyEL-maksu pysyy ennallaan ja YEL-maksu pienenee. 

1.1.2016 alkaen TyEL-maksu on keskimäärin 24 prosenttia palkasta. Maksu pysyy siis keskimäärin samana kuin vuonna 2015.  

Maksun pitää ennallaan vuodelle 2016 sovittu tilapäinen alennus, jonka suuruus on 0,4 prosenttia palkoista.

Tämän vuoden tapaan työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiaalla 5,7 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneellä 7,2 prosenttia palkasta vuonna 2016. Työnantajan maksettavaksi jää keskimäärin 18,00 prosenttia palkoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön täytyy vielä vahvistaa maksuprosentit, ennen kuin ne otetaan käyttöön.

Ilmoitamme asiakkaillemme tarkan maksuprosentin kirjeitse vuodenvaihteessa.

YEL-maksu pienenee

Yrittäjien eläkemaksu puolestaan kevenee hieman.  Alle 53-vuotiailla YEL-maksu on 23,6 prosenttia (23,7 prosenttia vuonna 2015) ja 53 vuotta täyttäneillä 25,1 prosenttia (25,2) työtulosta.

Kerromme verkkosivuillamme lisää vuoden 2016 eläkemaksuista, kun Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ne.

Lisätietoa löydät Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.