Työeläketurvan indeksit vuodelle 2016 on vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2016. Palkkakerroin nousee hieman ja työeläkeindeksi pysyy ennallaan.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2519, eli se pysyy samana kuin vuonna 2015. Tämä tarkoittaa, että maksussa olevan työeläkkeen määrään ei tule ensi vuonna muutosta.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet ja sen tehtävänä on turvata maksettavan työeläkkeen ostovoiman säilyttäminen.

Palkkakerroin nousee hieman

Vuoden 2016 palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,373. Vuoteen 2015 verrattuna palkkakerroin nousee 0,73 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Kertoimen avulla korotetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.