Uusi pyöristyssääntö voi vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan

Työttömyysturvalaki muuttuu 1.1.2016 alkaen niin, palkkakertoimella tarkistettavat määrät pyöristetään lähimpään euroon. Jos työtulosi oli vahvistettu tismalleen yrittäjän työssäoloehdon alarajan suuruiseksi vuonna 2015 eli 12 325,55 euroon, saatat nyt jäädä työttömyysturvan ulkopuolelle.

Sekä työttömyysturvan alarajaa että YEL-työtuloa tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Erona on, että yrittäjän työttömyysturvan alaraja on määritelty kuukausitasolla ja YEL-työtulo vuositasolla. Uusi pyöristyssääntö aiheuttaa sen, että alaraja ja työtulo kehittyvät eri tahtia.

Lakimuutoksen jälkeen YEL-työtulon olisi oltava vähintään 12 420 euroa vuonna 2016, jotta yrittäjätoiminta kartuttaisi yrittäjän työssäoloehtoa.

Jos haluat, että YEL-työtulosi pysyy riittävällä tasolla myös jatkossa, suosittelemme sen asettamista vähintään 13 000 euroon.

Voit muuttaa YEL-työtuloasi VerNet-verkkopalvelun kautta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen yel@veritas.fi.

Lisätietoja muutoksesta löydät työeläkelakipalvelusta.

Näin yrittäjän työttömyysturvan alaraja lasketaan 1.1.2016 alkaen:

  • Työttömyysturvalain mukaan päätoimisen yrittäjän työssäoloehtoon luetaan sellaiset kuukaudet, joina hänen YEL-työtulonsa on ollut vähintään 1 000 euroa kuukaudessa vuoden 2013 tasossa.

  • Rajaa tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Vuodesta 2016 alkaen se pyöristetään tämän jälkeen lähimpään euroon. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2016 raja on 1 035 euroa kuukaudessa.
  • Vuotuinen työttömyysturvan raja saadaan kertomalla kuukausittainen raja kahdellatoista, jolloin päästään summaan 12 420 euroa vuodessa.