Vakuutusmaksukorko vahvistettiin 2 prosenttiin

TyEL- maksujen laskennassa vuoden 2016 alusta käytettävä vakuutusmaksukorko on vahvistettu 2 prosenttiin. Vakuutusmaksukorko korvaa vuoden 2015 loppuun asti voimassa olevan perustekoron.

Sopimusasiakkaiden TyEL-vakuutusmaksuille on määritelty teoreettinen, kaikille sama eräpäivä (1.7.) vuoden puoliväliin.

Vakuutusmaksuja voi kuitenkin maksaa pitkin vuotta, jolloin maksuerät korkoutetaan vakuutusmaksukorolla teoreettisesta eräpäivästä todelliseen eräpäivään. Ajalla 1.1.–30.6.2016 korko on 2 prosenttia.

Uusi vakuutusmaksukorko korvaa aiemmin käytössä olleen perustekoron. Se perustuu vakuutusyhtiö Garantian noteeraamaan 12 kuukauden TyEL-viitekorkoon. Korko on kuitenkin aina vähintään 2 prosenttia.

Aiempi perustekorko on poikennut selvästi markkinakorosta, useimmiten ylöspäin. Uusi vakuutusmaksukorko on lähempänä markkinakorkoa. Maksuerien ja eräkuukausien valinta vaikuttaa jatkossakin vakuutusmaksun suuruuteen, mutta ei enää yhtä paljon kuin tähän saakka.

Lisätietoa TyEL-vakuutusmaksuista löydät täältä.

Vakuutusmaksukorkoa käytetään myös YEL-maksujen korkouttamiseen. YEL-vakuutuksen osalta korkoprosentti on voimassa 1.1.–31.12.2016.