Yrittäjän eläketurvassa on varaa parantaa

Leijonanosa suomalaisista yrittäjistä elää isolla riskillä. Minimiin tiputettu työtulo ei takaa riittävää turvaa työelämän ulkopuolella. 

Viime vuonna lähes 70 0000 suomalaisyrittäjällä työtulo oli Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vahvistettu alle 11 499 euroon vuodessa. Se tarkoittaa sosiaaliturvan jäämistä heikoksi.

Veritaksen yhtiölakimiehen Kaisa Forsströmin mielestä tilanteeseen on tultava muutos.

”Luvut ovat pysäyttäviä. Yrittäjän turva on tuunattava kuntoon.”

Ongelman ydin on arvostuksen puute

Forsströmin mukaan ongelma tiivistyy kahteen kohtaan: matalaan työtuloon ja vähäiseen arvostukseen.  

”Saamme usein kuulla, että YEL on välttämätön paha tai kaikesta muusta pois. YEL-työtulo pidetään minimissä. Se osoittaa, että työeläkkeen roolia yrittäjän turvana ei ole sisäistetty.”

Eläkeyhtiöiden tehtävä on vahvistaa yrittäjän työtulo sellaiselle tasolle, että se vastaa hänen todellista työpanostaan ja yrittäjän turva pysyy riittävänä.

Se ei välttämättä ole mikään helppo tehtävä, sillä alhainen työtulo voi olla yrittäjän oma tahto.

”Toki jotkut pärjäävät oman varallisuutensa voimin myös ollessaan työelämän ulkopuolella. Valtaosa yrittäjistä kuitenkin tarvitsee jossain vaiheessa taloudellista turvaa esimerkiksi sairauspäivärahan tai vanhuuseläkkeen muodossa”, Forsström painottaa.

Herääminen tulee lasten myötä

Yrittäjille saattaa lisäksi olla epäselvää, että eläkevakuutus todella on vakuutus. Siinä vakuutetaan toimentulon pysyminen riittävällä tasolla silloinkin, kun työnteko ei ole mahdollista.

”Meidän eläkevakuuttajien olisi paremmin tuotava esiin YEL-vakuutuksen merkitys riskien hallinnassa. Yrittäjät kyllä vakuuttavat laitteensa ja kiinteistönsä, mutta oman turvan kohdalla vakuuttamisen tarpeellisuus ei hahmotu heille samalla tavalla.”

Forsström on tosin huomannut, että YEL-vakuutuksen tärkeys kirkastuu perheenperustamisen myötä. Lasten hyvinvointiin halutaan panostaa.

”Myös nuori, perheellinen yrittäjä voi joutua pois työelämästä. Silloin koko perheen talouden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että sairauspäiväraha, työttömyyskorvaus tai pahimmassa tapauksessa perhe-eläke on tarpeeksi korkealla tasolla.”

Katso Forsströmin vinkit yrittäjän turvan parantamiseen: