Eläkemaksu keskimäärin 24,4 prosenttia vuonna 2017

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2017 työeläkevakuutusmaksun tasosta. Keskimääräinen maksu nousee 0,4 prosenttiyksikköä.

TyEL-vakuutusmaksu koostuu työntekijän ja työnantajan osuuksista. Työntekijän osuus määräytyy hänen ikänsä perusteella: vuonna 2017 alle 53-vuotiaan työntekijän maksu on 6,15 prosenttia, 53–62-vuotiaan 7,65 prosenttia ja yli 62-vuotiaan jälleen 6,15 prosenttia palkasta.

Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53–62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla, koska heille karttuu samalta ajalta myös enemmän eläkettä.

Työnantajan maksettavaksi jää keskimäärin 17,95 prosenttia palkoista.

Yrittäjän YEL-maksu on alle 53-vuotiaille 24,1 prosenttia, 53–62-vuotiaille 25,6 prosenttia ja yli 62-vuotiaille 24,1 prosenttia YEL-työtulosta 1.1.2017 alkaen. Uudet yrittäjät saavat lisäksi uuden yrittäjän maksualennusta, joka on 22 prosenttia iän mukaisesta maksusta.

Seuraavaksi maksujen käsittely siirtyy sosiaali- ja terveysministeriölle. Kun se on vahvistanut maksut, kerromme niistä lisää verkkosivuillamme.

Ilmoitamme tarkat maksuprosentit asiakkaillemme myös kirjeitse vuodenvaihteessa.

Lisätietoa sopimuksen perusteista löydät Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.