Finanssivalvonta on tarkentanut työeläkeyhtöiden työhyvinvointitoiminnan ohjeistusta

Finanssivalvonta on eilen 29.2.2016 antanut tarkennetut ohjeet ja määräykset työeläkeyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan tarkoitettujen varojen käytöstä sekä työhyvinvointitoiminnan järjestämisestä. Veritaksessa uusitut ohjeet otetaan tyytyväisenä vastaan.

Finanssivalvonta on jo aiemmin määritellyt mitä kustannuksia työeläkeyhtiöiden työhyvinvointivaroilla katetaan. Viime syksyllä julkaistun valvonnan raportin mukaan Veritaksen työhyvinvointitoiminta noudattaa annettuja ohjeita.

Nyt ohjeistusta on täydennetty. Alan toimintatapojen yhtenäistäminen helpottaa toiminnan, kilpailun ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että asia etenee”, yhtiölakimies Kaisa Forsström sanoo.

”Veritas on jo pitkään toivonut yhteisiä linjauksia, joilla varmistetaan työeläkevarojen vastuullinen käyttö myös työkyvyttömyysriskin hallintaan kytkeytyvässä työhyvinvointitoiminnassa. Kaikki yhtiöt ovat nyt kilpailunäkökulmasta samalla viivalla.”

Forsström muistuttaa, että työeläkeyhtiöiden tehtävänä on turvata sosiaaliturvan toimeenpanoa eläkevakuuttamisen, työntekijöiden TyEL:n ja yrittäjien YEL:n kautta.

”Työhyvinvointitoiminta  on tärkeä tuki työkyvyttömyysriskin hallintaan. Sillä pyritään hillitsemään työkyvyttömyyseläkemenoa, ja sitä kautta varmistamaan järjestelmän rahoituksen kestävyyttä.  Kun tällä palvelulla kilpaillaan, tulee sen aina tapahtua terveellä ja vastuullisella tavalla.”

Työkyvyttömyysriskin pienentäminen ohjaa toimintaa

Työeläkeyhtiöiden hallinnoimat työhyvinvointivarat tulee ohjeistuksen mukaan kohdistaa toimiin, joilla työkyvyttömyysriskiä saadaan pienennettyä. Jatkossa etusijalle nousevat alat, joilla työkyvyttömyysriski on suurin.

”Tämä tarkoittaa, että meidän pitää kehittää työhyvinvointitoimien vaikuttavuuden mittaamista”, työhyvinvointipäällikkö Minna Lundström selventää. ”Meidän pitää tietää, missä panostuksemme tuovat suurimman hyödyn.”

Uusi ohjeistus myös tasaa kustannuksia asiakasyrityksen ja työeläkevakuuttajan välillä.

”Asiakasyritysten tulee panostaa rahallisesti tyhy-toimintaansa vähintään saman verran kuin mitä työeläkeyhtiö lupaa tukea.”

Veritaksessa työhyvinvoinnin työkalut ovat kaikkien työnantaja-asiakkaiden käytettävissä.

”Työkalujen lisäksi tarjoamme myös työhyvinvointikorttikoulutusten ja työhyvinvoinnin seminaarisarjan kautta omatoimisen tyhy-toiminnan kehittämiseen tarvittavaa osaamista. Näin mahdollisimman laaja joukko asiakkaistamme on voinut työstää työkyvyttömyysriskin hallintaa omassa yrityksessään.”