Indeksi korottaa eläkkeitä 0,6 prosenttia vuonna 2017

Ensi vuoden työeläkeindeksi on 2534. Tämä tarkoittaa, että maksussa olevat eläkkeet nousevat 0,6 prosentilla tammikuussa 2017.

Työeläkeindeksi määräytyy hinta- ja palkkakehityksen mukaan. Palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Ilmoitamme asiakkaillemme indeksikorotetun eläkkeen määrän henkilökohtaisella kirjeellä vuodenvaihteessa.

Palkkakerroin nousee 1,2 prosenttia

Vuoden 2017 palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,389. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa, kun eläkkeen perusteena olevat ansiot korotetaan vastaamaan eläkkeen alkamisvuoden tasoa.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Palkkakertoimen ja työeläkeindeksin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.