Osa työeläkeyhtiöiden sopimuskumppanien nimistä julkisiksi

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan työeläkeyhtiöiden asiakkaidensa kanssa tekemät huomattavat ja poikkeukselliset liiketoimet ovat julkista tietoa.

Finanssivalvonta (Fiva) on valittanut päätöksestä siltä osin, kuin se koskee liiketoimia, jotka sen näkemyksen mukaan eivät ole huomattavia tai poikkeuksellisia.

”Ristiriita liittyy käsitykseni mukaan siihen, mitä raporteilla on aiemmin velvoitettu ilmoitettavaksi. Samalla raportilla ilmoitettiin tavanomaisia toimia, jotka eivät olleet huomattavia tai poikkeuksellisia”, arvioi Veritaksen yhtiölakimies Kaisa Forsström

Huomattaviksi ja poikkeuksellisiksi katsomansa liiketoimet Fiva sen sijaan julkistaa hallinto-oikeuden päätöksen edellyttämällä tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että se luovuttaa pyydettäessä eläkeyhtiöiden raportoimien yksittäisten asiakasyritysten nimet medialle.

”Olemme yhteydessä näihin asiakkaisiimme erikseen”, Forsström kertoo.

Fiva on jo entuudestaan kertonut julkisuuteen heille raportoitujen liiketoimien ajankohdan, euromäärän ja luonteen.

Perjantaina 16.9. se ilmoitti tyytyvänsä hallinto-oikeuden päätökseen siltä osin kuin sen tulee toimittaa huomattaviksi ja poikkeuksellisiksi liiketoimiksi katsomansa asiakastiedot. Muita tietoja se ei suostu luovuttamaan, vaan valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen salassapitovelvollisuuteen vedoten.