Viisi faktaa työeläkesijoittamisesta

Miksi eläkevaroja sijoitetaan?

Noin kahdeksasosa kerätystä työeläkemaksusta sijoitetaan, jotta eläkemaksut eivät pitkälläkään aikavälillä nousisi nykytasosta.

Sijoitustuottoja käytetään eläkkeiden rahoittamiseen. Ne tasoittavat talouden heilahtelua ja tuovat tasa-arvoa eri ikäluokkien välille.

Millä perusteella sijoituskohteet valitaan?

Työeläkesijoittamista säädellään lailla. Toiminnan on oltava tuottavaa ja turvaavaa, mikä asettaa raamit riskinotolle. Veritaksella on käytössä useita eri prosesseja sijoituskohteiden valintaa varten.

Yksinkertaisesti sanoen salkun on oltava tarpeeksi hajautettu, noudatettava haluttua riskiprofiilia ja tietysti mahdollistettava riittävän suuri tuotto.

Minkälaista tuottoa eläkevarojen sijoituksilta edellytetään?

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa eläkesijoitusten oletetaan keskimäärin vuodessa saavuttavan 3,5 prosentin reaalituotto. 

Sijoitustuotot voivat markkinakehityksestä johtuen vaihdella vuodesta toiseen. Veritaksen vuosittainen reaalituotto on vuodesta 1997 lähtien ollut keskimäärin 4,2 prosenttia.

Miksi kaikkia rahoja ei sijoiteta Suomeen?

Riskit ovat liian suuret. Suuri osa eläkkeistä rahoitetaan suomalaisilta kerätyillä työeläkemaksuilla. Jos myös kaikki sijoitukset olisivat kotimaisia, eläkejärjestelmän kestävyys riippuisi kokonaan Suomen talouden kehityksestä.

Noin kolmasosa Veritaksen sijoituksista on kiinni suomalaisissa kohteissa. 

Voiko eläkeyhtiö mennä konkurssiin?

Kyllä. Jos eläkeyhtiön sijoitustoiminta epäonnistuu niin suuresti, että sen vakavaraisuus laskee alle lakisääteisen vähimmäispääomavaatimuksen, yhtiö asetetaan selvitystilaan. Seurauksena voi olla konkurssi.

Eläkkeensaajalle tästä ei kuitenkaan koidu riskiä. Jos yksi yhtiö menee konkurssiin, sen asiakkaat saavat eläke-etuutensa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä muiden eläkelaitosten avustuksella.

Kysymyksiin vastasi Veritaksen sijoitusjohtaja Niina Bergring.