Yrittäjä, uhkaako työkyvyttömyys?

Yrittäjät saavat työkyvyttömyyseläkettä samoin perustein kuin työntekijätkin. Eläke myönnetään, jos laissa määritellyt edellytykset työkyvyn alenemasta täyttyvät.

Työkyvyttömyyseläkettä haetaan hakemuslomakkeella ja B-lääkärinlausunnolla. Näiden pohjalta lopullisen eläkepäätöksen tekee eläkekäsittelijä, joka saa asiantuntija-apua vakuutuslääkäriltä sekä tarvittaessa lakimieheltä.

”Tärkeintä on saada todellinen kuva hakijan tilanteesta ja siitä, kuinka sairaus vaikuttaa hänen työkykyynsä”, kertoo eläkekäsittelijä Mirka Salmi.

yrittajan-tyokyvyttomyyselake-veritas-infograafi-fi.png

Tavoitteena on aina työelämässä jatkaminen. Eläke voidaan myöntää määräaikaisena, jos työkyvyn arvellaan säilyvän tai palautuvan tauon myötä.

Mikäli edellytykset työkyvyttömyyseläkkeeseen eivät täyty, voi apu löytyä ammatillisesta kuntoutuksesta. Yrittäjän kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi työkokeilua, täydennyskoulutusta tai vanhojen työtapojen kehittämistä.

”Kun terveys vaatii työnteon vähentämistä, mutta yksityisyrittäjä ei pysty joustamaan tehtävissään, täytyy työkuviot miettiä uusiksi”, Salmi toteaa. 

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä.