Sijoitusjohtaja Niina Bergring: vakaa eläkejärjestelmä ja tuottava pääoman sijoittaminen perustuvat kestävälle kasvulle

Työeläkeyhtiöiden sijoittamista ohjaa vaatimus tuottavuudesta ja turvaavuudesta. Tuottava pääoman sijoittaminen taas perustuu kestävälle kasvulle, jonka taustalla on planeettamme hyvinvointi.

Eläkeyhtiöiden tehtävänä on suomalaisen lakisääteisen eläkejärjestelmän toimeenpano. Eläketurva on tärkeä osa suomalaisten sosiaaliturvaa. Tasa-arvoinen ja kestävä eläkejärjestelmä onkin jo sinällään osa suomalaisen yhteiskunnan vastuullista toimintaa.

”Koska tehtävämme on varmistaa eläkkeiden riittävyyttä eli sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti, on relevantin vastuullisuusulottuvuuden huomioiminen sijoituspäätöksissämme tärkeää.”

”Näkemyksemme mukaan ne organisaatiot, jotka noudattavat hyvää hallintotapaa ja huomioivat päätöksenteossaan myös sosiaaliset ja ekologiset tekijät, menestyvät paremmin taloudellisesti ja kohtaavat vähemmän riskejä pitkällä aikavälillä”, sijoitusjohtaja Niina Bergring sanoo.

Veritaksen sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen sijoittamiseen ja tulevaisuuden tutkimiseen. ”Vain valitsemalla tietoisesti ja laajan, laadukkaan ja monitahoisen analyysin kautta pitkällä tähtäimellä hyvät yksittäiset yhtiöt ja sijoituskohteet salkkuumme, voimme vaikuttaa asioihin ja toimia vastuullisesti sekä välttää monia riskejä.”

Veritas on uudistanut kuvauksensa vastuullisuudesta sijoitustoiminnassa tammikuussa 2017. Tutustu vastuullisen sijoittamisen kuvaukseen täältä.