TyEL-asiakashyvitykset uudistuvat 2018

Pian työeläkeyhtiöt saavat tiettyjen reunaehtojen puitteissa itse päättää, miten ne osittavat asiakashyvitykset asiakkaidensa kesken. Asiakkaan TyEL-maksussa tämä näkyy ensimmäisen kerran vuonna 2019, jolloin maksetaan asiakashyvitykset vuodelta 2018.

Veritaksen asiakkaiden hyvitykset perustuvat tulevaisuudessakin vakuutusmaksun ja kertyneen rahaston suuruuteen. Näiden kahden tekijän välinen suhde kuitenkin muuttuu. Asiakashyvityksestä 70 prosenttia määräytyy vakuutusmaksun ja 30 prosenttia rahaston perusteella. Aikaisemmin molemmilla oli 50 prosentin paino.

”Painoarvojen taustalla on niin sanottu kohtuusperiaate. Se tarkoittaa, että hyvitykset on kohdistettava niille asiakkaille, jotka ovat niiden syntyyn osallistuneet. Rahaston painoarvo on pienempi, koska päättyneistä vakuutuksista kertynyttä osuutta ei kohtuusperiaatteen mukaan voi jakaa asiakassuhteen keston perusteella”, päämatemaatikko Teppo Rakkolainen valaisee.

”Sen sijaan asiakassuhteen kesto vaikuttaa kohtuusperiaatteen mukaisesti jatkuvista vakuutuksista kertyneen osuuden jakamiseen.”

Päätökseen vaikuttivat Rakkolaisen mukaan myös muut seikat.

”Läpinäkyvyys on meille tärkeää. Siksi ositussäännöt ovat samat kaikille asiakkaillemme. Haluamme, että niin nykyiset kuin tulevatkin asiakkaamme ymmärtävät, mihin heidän hyvityksensä perustuvat.”

Jaettava kokonaissumma pysyy entisellä tasollaan

Vuonna 2017 asiakkaidemme saama keskimääräinen hyvitys on 0,38 prosenttia palkkasummasta. Rakkolaisen mukaan hyvityksiin siirrettävä kokonaismäärä ei ole muuttumassa radikaalisti.

”Erona on, että muutoksen ansiosta uudetkin asiakkaat pääsevät aikaisempaa nopeammin samalle hyvitystasolle kuin muut.”

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uudistuksen tavoitteena on lisätä työeläkeyhtiöiden välistä kilpailua asiakkaan eduksi. Hyvitysten lisäksi yhtiöt kilpailevat asiakaspalvelulla. Asiakkaamme ovat rankanneet palvelumme alan parhaaksi jo kolmena vuotena peräkkäin.

Muut kuin ositusta koskevat hyvityssäännöt ovat samat kaikille työeläkeyhtiöille. Hyvitykset ovat sitä suuremmat, mitä tehokkaampi ja vakavaraisempi yhtiö on sekä mitä paremmin se onnistuu sijoitustoiminnassaan. Voit tutustua tulokseemme vuosikertomuksessamme.