Työeläketurvan indeksitarkistukset korottavat eläkkeitä 0,55 prosenttia vuonna 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2018. Vuoteen 2017 verrattuna työeläkeindeksi nousee 0,55 prosenttia ja palkkakerroin 0,14 prosenttia.

Työeläkeindeksi nousee 0,55 prosenttia

Vuoden 2018 työeläkeindeksi on 2548. Tämä tarkoittaa, että maksussa olevat eläkkeet nousevat 0,55 prosentilla tammikuussa 2018.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksi määräytyy hinta- ja palkkakehityksen mukaan. Palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaisten maksussa olevien ansio- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet, luopumiseläkkeet ja luopumistuet, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen kuntoutusraha sekä virkamieslain mukainen toistuva korvaus.

Ilmoitamme asiakkaillemme indeksikorotetun eläkkeen määrän henkilökohtaisella kirjeellä vuodenvaihteessa.

Palkkakerroin nousee 0,14 prosenttia

Vuoden 2018 palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,391. Vuoteen 2017 verrattuna palkkakerroin nousee 0,14 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.