Työhyvinvoinnin seminaarisarja tarjoaa vertaistukea parempaan työkykyjohtamiseen

Työkyvyn ylläpidon ei tarvitse olla hikistä yksinpuurtamista. Veritaksen työhyvinvoinnin seminaarisarjassa työkykyjohtamista voi kehittää yhdessä muiden yritysten kanssa.

Veritas tarjoa asiakkailleen työhyvinvoinnin seminaarisarjaa osana työhyvinvointipalvelujaan. Sarja syventää työhyvinvoinnin osaamista ja luo mahdollisuuden verkostoitumiseen.

”Pidämme Veritaksessa tärkeänä, että asiakasyrityksemme osaavat itse tunnistaa työyhteisön kehittämiskohteet. Työkyvyn johtamista ei voi ulkoistaa tai hankkia ostopalveluna, vaan sen pitää olla osa yrityksen päivittäisjohtamista”, Minna Lundström kertoo.

”Pienyrityksessä työ voi kuitenkin usein olla hyvin yksinäistä. Asiakkaamme ovat voineet osallistua työhyvinvointikorttikoulutuksiimme jo useamman vuoden ajan. Kurssia pidettiin hyvänä ja asiapitoisena, mutta saimme kuitenkin palautetta, että koulutuksen jälkeen osallistujat kaipasivat vielä jotain muuta, syvempää keskustelua ja vertaistukea omaan työhönsä.”

Seminaarisarja vastaa tähän tarpeeseen. ”Tarkoitus on pääasiassa ollut innostaa osallistujia. Muiden kokemusten kuuleminen tuo varmuutta ja voi tarjota uusia näkökulmia asioihin.”

Työhyvinvoinnin seminaarisarja antoi työkalut oman työn kehittämiseen

Nina Nakari Hyvinkään Alueen Ensihoidosta kertoo, että seminaareista on ollut paljon apua.

”Olemme ensinnäkin pystyneet hyödyntämään valmista materiaalia, mikä on helpottanut omaa työtaakkaa. Toiseksi kurssi on parantanut esimiesten yhteistyötaitoja ja luonut uusia työrutiineja kuten säännöllisiä tiimipalavereja.”

Nakarin mielestä on tärkeää saada vaihtaa ajatuksia muiden esimiesten kesken.

”Painimme kaikki ihan samojen haasteiden kanssa. Keskustelemalla olemme saaneet paljon uusia työkaluja omaan työskentelyyn. Verkostoituminen on tärkeää, eikä se olisi ollut mahdollista ilman näitä koulutuksia.”

Nyt järjestetty seminaarisarja oli kolmas laatuaan. Syksyn uuteen työhyvinvoinnin seminaarisarjaan voit tutustua tapahtumakalenterissamme.