Vuoden 2018 työeläkemaksut on vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2018 TyEL- ja YEL-vakuutusmaksut.

Vuonna 2018 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen YEL-vakuutusmaksuprosentti on ensi vuonna alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotiailla 25,60 prosenttia. Maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2017.

Alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden työntekijöiden TyEL-vakuutusmaksu on ensi vuonna 6,35 ja 53–62 vuotiailla 7,85 prosenttia. Molemmat maksut ovat 0,20 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna 2017.

Työnantajan keskimääräinen TyEL-maksu on 17,75 prosenttia, mikä on 0,20 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017.

Työeläkevakuutusmaksun taso perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeuudistuksessa tekemään sopimukseen. Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Maksuprosenteissa on otettu huomioon myös työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus.