Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman: Vuosi 2016 oli hyvä vuosi Veritakselle

jan-erik_stenman_2016-katsaus-1200.jpgVuoteen 2016 sisältyi paljon erilaisia tapahtumia. Kansainvälisellä kentällä nähtiin poliittisia suunnanmuutoksia, jotka heijastuivat myös meille Suomeen. Keskityimme Veritaksessa edelleen omaan strategiaamme: pidetämme avainluvut kunnossa, huolehdimme kasvun kannattavuudesta ja henkilöstön tyytyväisyydestä sekä ennen kaikkea tarjoamme asiakkaille alan parasta palvelua.

Viime vuoden suurin yksittäinen ponnistus sekä meillä että koko alalla oli eläkeuudistuksen valmistelu. Uudistuksessa eläkkeen karttumisen ja nostamisen ehdot muuttuivat, ja lisäksi uudistus edellytti huomattavia muutoksia käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Tärkeintä on kuitenkin ollut varmistaa, että asiakkaamme ymmärtävät uudistuksen vaikutuksen omaan eläketurvaansa. Tämän vuoksi järjestimme useita infotilaisuuksia, jotka osoittautuivat suosituiksi ja vetivät salit täyteen eri puolilla maata. Asiakkaita on eniten kiinnostanut se, miten uudistus vaikuttaa heidän omiin eläkesuunnitelmiinsa, mitä eläke-etuuksia heillä on ja mikä heidän eläkeikänsä tulevaisuudessa on.

Oman käsitykseni mukaan uudistus oli tarpeen ja sen toteutuksessa onnistuttiin. Työeläkejärjestelmän tulee vastata työmarkkinoiden tarpeisiin. Mielestäni tämä näkyykin tuoreessa uudistuksessa.

Eläkeuudistuksen valmistelun ohella olemme jatkaneet oman asiakaspalvelumme kehittämistä. Jo kolmatta vuotta peräkkäin meillä on tutkitusti alamme tyytyväisimmät asiakkaat, ja aiomme myös jatkossa tarjota parasta mahdollista palvelua voidaksemme vastata asiakkaidemme tarpeisiin. Olemme asettaneet itsellemme tiukan tavoitteen: haluamme olla pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien paras eläkekumppani. Tavoitteeseen pääseminen vaatii jatkuvaa panostusta osaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen.

Vuonna 2016 otimme käyttöön uuden korvausjärjestelmän. Uudessa järjestelmässä eläkeasioiden käsittely on joiltakin osin automatisoitu. Näin voimme kehittää asiakaspalveluamme entistäkin paremmaksi, kun resursseja vapautuu asiakkaiden henkilökohtaiseen palveluun. Tulevina vuosina panostamme entistä enemmän toimintamme digitalisointiin. Koska asiakas on meillä aina tärkein, tämä prosessi etenee rinnakkain henkilökohtaisen palvelun kehittämisen kanssa.

Työhyvinvointiin liittyviä palveluita koskeva uusi ohjeistus vahvisti, että palvelumallimme on oikealla linjalla. Olemme toimineet ja aiomme jatkossakin toimia yhteistyössä asiakkaan kanssa työssä jaksamisen edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Meidän tehtävämme on ohjata asiakkainamme olevia työnantajia huolehtimaan itsenäisesti omien työntekijöidensä työterveydestä.

Strategiamme mukaisesti olemme nostaneet asiakkaan keskiöön ja pyrkineet kasvamaan yhdessä kumppaniemme kanssa, ja nämä valinnat ovat tuottaneet tulosta. Myyntimme oli ennätyksellisen korkealla tasolla, ja TyEL-vakuutettujen yritysten ja työnantajien määrä kasvoi voimakkaasti. YEL-vakuutusten määrä laski hieman, mutta siitä huolimatta kokonaisvakuutusmaksutulo kasvoi 4,0 prosentilla.

Myös sijoitustoiminnasta saatiin hyvä 6,6 prosentin tuotto. Pitkällä aikavälillä vuotuinen nimellistuottomme on erinomainen, 6,1 prosenttia. Inflaatiokorjattu reaalituotto on 4,4 prosenttia eli reilusti yli Eläketurvakeskuksen tuotto-olettaman, joka on 3,0 prosenttia.

Sijoitustoiminnan tulos oli erityisen hieno ottaen huomioon sijoitusmarkkinoita hallinneen epävarmuuden. Epätietoisuus Euroopan unionin tulevaisuudesta ja Yhdysvaltain vallanvaihdoksen jälkeisestä poliittisesta linjasta heijastui niin osake- ja valuuttakursseihin kuin korkomarkkinoihinkin maailmanlaajuisesti. Korot olivat historiallisen alhaisella tasolla, ja jopa pitkät korot olivat negatiivisia ensimmäistä kertaa historiassa. Maailmantalouden kasvu oli vaatimatonta.

Näissä olosuhteissa selviydyimme hyvin kaikissa sijoitusluokissa. Kokonaistuottomme oli alan paras, ja sijoitussalkkumme arvo nousi ennätykselliseen 3 miljardiin. Hyvät avainluvut vahvistivat vakavaraisuuttamme. Vakavaraisuuspääoma nousi 10 prosentilla ja oli vuoden vaihteessa 29,5 prosenttia vastuuvelasta eli 2,6-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna.

Erittäin vahva vakavaraisuutemme antaa meille hyvän lähtökohdan tuleviin vuosiin. Tehtävämme on sijoittaa eläkevarat sekä tuottavasti että turvaavasti, ja vahva vakavaraisuus antaa liikkumavaraa sijoituspäätöksiin ja riskien hajauttamiseen.

Myös asiakkaamme hyötyvät hyvästä tuloksestamme. Edellisvuoteen verrattuna voimme nyt siirtää 15,4 prosenttia enemmän asiakashyvityksiin.

Veritaksella on vahva yrityskulttuuri. Se on auttanut meitä toteuttamaan menestyksellisesti kaikki ne muutokset, jotka ovat koskettaneet alaamme, asiakkaitamme, markkinoita ja yhteiskuntaa. Lisäksi meillä on motivoitunut ja osaava henkilöstö. Työnantajana meidän tulee antaa mahdollisuus yksilölliseen osaamisen kehittämiseen ja huolehtia työhyvinvoinnista. Työtyytyväisyys on selvästi yhteydessä hyvään asiakastyytyväisyyteen.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia työntekijöitämme erinomaisesta työstä asiakkaidemme, yhtiömme ja kumppaneidemme parhaaksi. Haluan myös esittää suuren kiitoksen kaikille luottamushenkilöillemme. Vuosi 2016 oli Veritakselle hyvä vuosi.

 

Turussa huhtikuussa 2017

Jan-Erik Stenman

 

Tutustu vuoden 2016 vuosikertomukseemme.