Ensimmäinen työuraeläke Veritaksen asiakkaalle

Veritas on tammikuussa myöntänyt ensimmäisen työuraeläkkeen eläkkeenhakijalle. Työuraeläke on uusi, erittäin raskaan työuran tehneille työntekijöille suunnattu eläkemuoto.

Veritaksen eläkeratkaisulinjasta vastaava johtaja Tiina Laine kertoo, että vasta myönnetty eläke on samalla ihka ensimmäinen Veritaksessa vakuutettuna olleen asiakkaan hakemus.

”Olemme vastaanottaneet kaksi muutakin hakemusta, mutta alan toimintaperiaatteiden mukaisesti ne on ohjattu sille työeläkelaitokselle, jossa hakija on viimeksi ollut vakuutettuna”, Laine kertoo.

Työuraeläkkeeseen vaaditaan pitkä, vähintään 38 vuoden työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavissa töissä.

”Työn rasittavuuteen vaikuttavat tekijät määritellään laissa. Jokaisen eläkkeenhakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti työterveyslääkärin lausunnon perusteella”, Laine selittää. ”Työuraeläkehän on yksi työkyvyttömyyseläkkeen muoto.”

Koska eläkepäätös perustuu työuran rasittavuuteen, hakemukseen tulee liittää asianmukaiset selvitykset kuten B-lääkärinlausunto sekä työnantajan kuvaus työn sisällöstä.

”Täytyy myöntää, että hieman jännitimme tätä ensimmäistä hakemusta. Olemme ilmeisesti kuitenkin onnistuneet viestinnässämme, sillä hakemuksessa oli kaikki tarvittavat selvitykset.”

Työuraeläkettä on vuoden 2017 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä voinut hakea 63 vuotta täyttänyt henkilö, joka on tehnyt pitkän, vähintään 38 vuotta kestäneen, fyysisesti tai psyykkisesti raskaan työuran. Ensimmäiset työuraeläkkeet on myönnetty alkavaksi tänä vuonna.

Lue lisää työuraeläkkeestä.

Avainsanat