Sörnäisten Myllytontti Veritaksen omistukseen – Taideyliopiston uudistilan suunnittelu- ja rakennustyöt etenevät

Sörnäisten rantatiellä Helsingissä sijaitseva nk. Myllytontti siirtyi maanantaina 12.2. tehdyssä kaupassa Senaatti-kiinteistöiltä Veritas Eläkevakuutuksen omistukseen. Samassa yhteydessä Veritas ja Taideyliopisto allekirjoittivat vuokrasopimuksen tontille rakennettavasta uudisrakennuksesta. 

Tonttikauppa ja vuokrasopimuksen solmiminen tarkoittavat, että uudistilan suunnittelu- ja rakennustyöt voivat edetä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tila tulee pääasiassa Taideyliopiston Kuvataideakatemian käyttöön, mutta siihen sijoitetaan myös yliopiston muita toimintoja.

”Tavoitteena on, että uudisrakennus valmistuu viimeistään vuonna 2021. Hankkeen osapuolet pyrkivät projektissa elinkaariedulliseen ja ympäristön huomioon ottavaan toteutukseen”, Veritaksen kiinteistöjohtaja Peter Karlsson sanoo.

Uudisrakennuksen pääsuunnittelijana on JKMM Arkkitehdit ja KVR-urakoitsijana toimii Lujatalo Oy.

Taideyliopiston uudisrakennus, havainnekuva
Havainnekuva Taideyliopiston uudisrakennuksesta Myllytontilla Sörnäisissä. Kuva: JKMM Arkkitehdit