TyEL- ja YEL-maksut 2019 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2019 työeläkemaksut.

  • Sopimustyönantajan TyEL-maksu on 25,2 prosenttia palkasta ilman mahdollisen asiakashyvityksen ja yrityksen maksuluokan huomioimista.
  • Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,2 prosenttia palkasta.
  • Työntekijän TyEL-maksu on 
    • alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,75 prosenttia
    • 53–62-vuotiailla 8,25 prosenttia. 

Yrittäjän YEL-maksut 2019 edellisvuoden tasolla

•    Alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden yrittäjien YEL-maksu on 24,10 prosenttia YEL-työtulosta.
•    53–62-vuotiaiden yrittäjien YEL-maksu on 25,60 prosenttia YEL-työtulosta. 

Työeläkevakuutusmaksujen taso perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeuudistuksessa tekemään sopimukseen. Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Maksuprosenteissa on otettu huomioon myös työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus.