Kelan myöntämien päivärahojen määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Vuoden 2020 alusta Kelan myöntämät päivärahat (kuten sairauspäivä-, äitiys- ja vanhempainraha) perustuvat vuosituloon. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta ennen etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 

Muutos koskee sekä palkansaajia että yrittäjiä.  Muutoksella halutaan selkeyttää ja yksinkertaistaa päivärahaetuuden määräytymisperusteita. 

YEL-työtulo oikealle tasolle  

YEL-vakuutetun yrittäjän päiväraha on tähän asti laskettu viimeisen vahvistetun verotuksen todetun YEL-työtulon perusteella. Mikäli päivärahakautta edeltäneiden kuuden kuukauden YEL-työtulo, vuosituloksi muutettuna, on ollut 20 % suurempi kuin verotuksessa todettu työtulo, on tätä työtuloa voitu käyttää päivärahan perustana. 

Päivärahan määräytymisen muuttuessa on entistä tärkeämpää pitää YEL-työtulo työpanosta vastaavalla tasolla. Työtuloa ei voi nimittäin muuttaa takautuvasti. Työtulon korotuksen voi tehdä aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työtulomuutoshakemus on saapunut.  

- Vahvistetun YEL-työtulon merkitys vahvistuu Kelan maksamine päivärahojen osalta. Voi olla vaikeaa ennakoida, koska tuki on tarpeen. Mutta jos YEL-työtulo on oikealla ja riittävällä tasolla, yrittäjä saa riittävän suojan esimerkiksi pidempää työkyvyttömyyttä varten tai äitiysrahaa, sanoo Virpi Suhonen, joka toimii Veritaksessa vakuutusneuvojana.

Vuositulossa ei huomioida palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.  

Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson (12 kuukauden jakson) aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. 

Lisää infoa muutoksesta saa Kelalta.