Työnantaja, tarkista onko tulorekisteriin muodostunut tuplailmoituksia

Tulorekisteriin on tallentunut joissakin tilanteissa samoja ilmoituksia useaan kertaan. Tällöin muodostuu niin sanottuja tuplailmoituksia, joilla on sama maksupäivä, palkanmaksukausi, maksaja ja tulonsaaja sekä samat tulolajit ja määrät. Tulorekisterin ilmoituksilla on vaikutuksia maksuihin ja etuuspäätöksiin, joten ilmoitusten on tärkeää olla oikein tulorekisterissä.

Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja tarkista, onko ylimääräisiä ilmoituksia muodostunut. Näin mitätöit ylimääräisen ilmoituksen tulorekisteristä. Huomaa, että tarvittaessa tilitoimistolla on oltava valtuudet tehdä ilmoitusten mitätöinti.
 

Miksi tuplailmoituksia muodostuu?

  • Tulorekisterin vastaanottokuittauksesta ei voi päätellä, onko aineisto hylätty vai tallennettu tulo-rekisteriin. On tärkeää tarkistaa aina käsittelypalautteesta, onko ilmoitus tallennettu tulorekisteriin.
  • Aineisto on jäänyt tulorekisterissä Käsittelyssä-tilaan. Tällöin aineisto on saatettu lähettää tulore-kisteriin uudelleen. Aineiston tila kannattaa tarkistaa ensin tulorekisteristä. Käsittelyssä-tilassa olevaa aineistoa ei saa lähettää tulorekisteriin uudestaan.
  • Korjaamisen jälkeen on lähetetty kaikki ilmoitukset uudelleen tulorekisteriin, vaikka olisi tarpeel-lista lähettää ainoastaan korjatut ilmoitukset.

On hyvä myös huomata, että osa samankaltaisista ilmoituksista on tarpeellisia, eikä niitä pidä mitätöidä tulo-rekisteristä.

•    Esimerkiksi jokainen palkanmaksukaudella tehty matkalasku voi muodostaa oman ilmoituksensa, vaikka maksupäivä olisi sama. Tämä on joissakin matkalaskujärjestelmissä normaalitilanne. Il-moittajan ei tarvitse tällöin tehdä mitään.
 
Ota tarvittaessa yhteyttä palkkahallintojärjestelmäsi toimittajaan. Ohjelmistotoimittajat neuvovat omien ohjelmistojensa käytössä sekä siinä, miten aineiston tila tarkistetaan ja miten käsittelypalautteet luetaan.

Tulorekisterin asiakaspalvelu neuvoo tarvittaessa tuplailmoituksiin liittyvissä tilanteissa.

Lisätietoja: www.tulorekisteri.fi
 

Avainsanat