Takaisinlainauksen ehtoja muutettiin – Veritas kohtelee asiakkaitaan jatkossakin tasapuolisesti

Takaisinlainaus_CarlPettersson_0.png

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut muutoksen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen ehtoihin. Muutoksen myötä eläkeyhtiöt voivat jatkossa rajoittaa takaisinlainausta siten, että asiakas voi lainata enintään 10 prosenttia työeläkevakuutusmaksuista kertyneestä rahastosta. 

Eläkeyhtiöt voivat 1.4.2020 alkaen rajoittaa takaisinlainausta vakavaraisuutensa tai maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Kaikkia yhtiön asiakkaita on kohdeltava takaisinlainauksen suhteen yhdenmukaisesti.

”Monet Veritaksen asiakkaista ovat pieniä yrityksiä. Jos rajoitamme takaisinlainauksen 10 prosenttiin, pienimmät yritykset eivät voi käytännössä hyödyntää takaisinlainausta lainkaan. Sen vuoksi Veritas ei tässä vaiheessa rajoita takaisinlainausoikeutta”, Veritaksen toimitusjohtaja Carl Pettersson sanoo.

Veritaksen maksuvalmiustilanne on vahva, joten rajoituksille ei tässä vaiheessa ole tarvetta. Rajoitukset iskisivät erityisen kovaa pienempiin ja yrittäjävetoisiin yrityksiin.

Lisätietoja: TyEL-vakuutusehdot (pdf)

Avainsanat