YEL turvaa yrittäjän toimeentulon myös karanteenitilanteessa

Mikaela_ja_Linda_nosto.jpgYrittäjän eläkevakuutus eli YEL tuo perusturvan, jos yrittäjä sairastuu tai joutuu esimerkiksi koronaviruksen vuoksi lääkärin määräämään karanteeniin. Yrittäjällä sairauspäiväraha määräytyy eläkevakuutuksen vuosityötulon eli ns. YEL-työtulon mukaan.

”YEL määrittää yrittäjän koko sosiaaliturvan, ei pelkästään eläkettä”, sanoo Veritaksen vakuutusneuvoja Linda Lillbäck-Lauri. ”Samalla vakuutusmaksulla saa monta eri turvaa, jos vastaan tulee odottamattomia tilanteita.”

Jos yrittäjä joutuu olemaan poissa työstään koronaviruksen tai jonkin muun tartuntataudin leviämisen estämiseksi, Kela voi maksaa poissaolon ajalta tartuntatautipäivärahaa.

Kelan mukaan tartuntatautipäivärahan maksamista varten tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.


Yrittäjä, pidä YEL-työtulo mahdollisimman totuudenmukaisena


”Koska tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa ja kaikkeen ei pysty varautumaan, tulisi YEL-työtulo pitää kaikkina aikoina mahdollisimman totuudenmukaisena”, muistuttaa vakuutusneuvoja Mikaela Lerkki.

Yrittäjä määrittelee itse YEL-työtulonsa ja siten YEL-vakuutuksen tason, eikä työtuloa voi muuttaa takautuvasti. 

Lillbäck-Lauri ja Lerkki korostavat, että Veritaksen yhteyshenkilö auttaa ja neuvoo yrittäjää mielellään YEL-aiheissa.

”Se on osa meidän henkilökohtaista palvelua, joka on jo monena vuotena rankattu alan parhaaksi”, he sanovat.

Lisää tietoa Kelan sivuilta

Lisätietoa yrittäjän YEL-vakuutuksesta