Kuntoutus on sinun oikeutesi – ennakkopäätös jatkossa automaattisesti

Veritas antaa ensi vuoden alusta alkaen lainmukaiset edellytykset täyttävälle hakijalle automaattisesti päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, jos hakija on saanut kielteisen päätöksen työkyvyttömyyseläkehakemukseensa.

Aiemmin kielteisen työkyvyttömyyspäätöksen saanut hakija on joutunut itse hakemaan kuntoutusta, jolloin työhön kuntouttavien toimien aloittaminen on voinut turhaan viivästyä.

Veritaksen eläkeratkaisulinjasta vastaava lakimies Tiina Laine pitää hyvänä, että hakijan pääsy kuntoutukseen näin nopeutuu.

”Työssä jatkaminen on sekä työntekijän että yrittäjän etu. Käytännössä hakijan ei enää näissä tilanteissa tarvitse itse olla aloitteellinen ja erikseen täyttää kuntoutushakemusta, vaan hän voi heti ryhtyä laatimaan kuntoutussuunnitelmaa.”

Kuntoutus kaikkien oikeus

Moni ei tiedä kuntoutuksen olevan meidän kaikkien oikeus.

”Se on osa lakisääteistä eläketurvaamme, ja se kustannetaan kuukausittain palkastamme maksetuista maksuista”, Laine sanoo

Kuntoutus koskee työntekijän ohella yhtä lailla myös yrittäjää.

”Itse asiassa yrittäjälle keinoja on tarjolla jopa enemmän kuin työntekijälle. Ammattipätevyyden päivityksen ohella kuntoutus voi pitää sisällään työvälineiden tai -tapojen kehittämistä.”

Kun terveys pettää työnteosta ei siis tarvitse luopua, vaan työelämässä voidaan usein jatkaa vielä monta vuotta.

”Kuntoutus antaa mahdollisuuden jatkaa työssä, erityisesti jos toimenpiteet aloitetaan tarpeeksi ajoissa. Nyt voimaantuleva uudistus lyhentää prosessia joissakin tilanteissa.”

Ajoissa aloitetut kuntoutustoimet tehokkaimpia

Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kuntoutustoimet aloitetaan hyvissä ajoin.

Parhaat tulokset saadaan kun työnantaja, työterveys sekä työntekijät tekevät aktiivisesti yhteistyötä.

”Ennakoivat toimet, kuten varhaisen tuen malli, edistävät työssä jaksamista ja jatkamista. Työpaikalla kannattaakin kehittää tehtäviä ja apuvälineitä jo ennen kuin terveydentilalle koituu olosuhteista uhkaa.”

Yrittäjän kohdalla ennakointi tarkoittaa määrätietoista itsensä johtamista.

”Myös yrittäjän on hyvä miettiä jaksamistaan jo hyvissä ajoin ennen kuin työkyky on uhattuna. Työkyvyn kehittymistä voi olla vaikea yksin seurata, ja yrittäjän olisikin hyvä huolehtia omista työterveyspalveluistaan.”