Kysely: Johdon ja esimiesten sitoutuminen tärkeää työhyvinvointitoimien onnistumiselle

Työhyvinvoinnin kehittämisessä johdon ja esimiesten osallistuminen ja sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää.  Tämä käy ilmi Veritaksen järjestämiin työhyvinvointikorttikoulutuksiin osallistuneiden kesken tehdystä kyselystä.

”On selvää, ettei mitään organisaation kehittämistyötä voida toteuttaa ilman johtoa ja esimiehiä. Se pätee myös työyhteisön kehittämisessä”, Veritaksen työhyvinvoinnin asiantuntija Katri Wänninen kertoo kyselyn tuloksista.

”Johdon sitoutumista tarvitaan jotta Työhyvinvointikorttikoulutuksista saatu uusi oppi siirtyisi organisaatioissa konkreettisiin käytännön toimiin. Suurin huoli kurssin jälkeen onkin se, miten arki muuttuu.”

Suositut työhyvinvointikorttikoulutukset luovat hyvän pohjan työyhteisön kehittämiselle

Veritas on tarjonnut asiakkailleen Työhyvinvointikorttikoulutuksia vuodesta 2012 lähtien. Suosittuja kursseja on pidetty yhteensä 137 ja niihin on osallistunut yli 1 200 työntekijää erikokoisista organisaatioista. 

”Koulutusten vastaanotto on ollut hyvä, yleisarvosana kurssille on ollut hyvä. 95 prosenttia osallistujista koki saaneensa riittävästi tietoa työhyvinvoinnin perusteista ja käsitteistä. Työhyvinvoinnin kytköksestä työn tuottavuuteen taas kaivattiin lisää tietoa. Tämän ulottuvuuden kirkastaminen voisi olla omiaan myös sitouttamaan johtoa”, Wänninen pohtii.

Työyhteisön hyvinvointi on monen tekijän yhteissumma

Työhyvinvointi rakentuu työntekijöiden, lähiesimiesten, ylimmän johdon, luottamusmiesten sekä henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon toimivalle yhteistyölle.

”Terve työyhteisö muodostuu monen tekijän yhteissummasta”, Wänninen korostaa. ”Pitää olla hyvää johtamista, turvallinen ja terveellinen työympäristö, ammatillisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä sekä työntekijän omaa elämänhallintaa”, Wänninen korostaa. ”Näin monen tekijän summa vaatii hyvää suunnittelua.”

Eri tahot pitää myös onnistuneesti osallistaa. ”Mitä varhaisemmassa vaiheessa työyhteisön epäkohtiin puututaan, sitä menestyksekkäämpiä työhyvinvointitoimet ovat. Osallistamisessa johdon sitoutuminen on avainasemassa.”

Työhyvinvoinnin työkaluilla tukea arkeen

Veritas tarjoaa asiakkailleen verkkopalvelunsa välityksellä kattavan valikoiman työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen arjessa.

”Asiakkaidemme ei tarvitse miettiä miten esimerkiksi kehityskeskustelu pidetään, vai voi hakea vinkkejä ja siihen tarvittavan lomakkeenkin verkkopalvelustamme”, Wänninen vinkkaa.

Tutustu kyselyn tuloksiin täältä.

Työhyvinvointikorttikoulutukset ovat Työturvallisuuskeskuksen laatimia ja koordinoimia kursseja, joiden tavoitteena on edistää työhyvinvointitoimia työpaikoilla. Koulutuksia on pidetty vuoden 2014 loppuun mennessä yli 730 kappaletta ja niihin on osallistunut 11 415 oppijaa. Veritas toimii Työturvallisuuskeskuksen yhteistyökumppanina ja tarjoaa koulutuksia omille asiakkailleen. Katso vuoden 2015 korttikoulutukset tapahtumakalenteristamme.