Lähtökeskustelu on osa hyvää johtamista

Onko työntekijä jäämässä eläkkeelle tai vaihtamassa maisemaa? Ennen lähtöä kannattaa varata aikaa lähtökeskustelulle. Se on helppo tapa antaa palautetta, kerätä tietoa ja kartoittaa yrityksen kehittämiskohteita.

Keskustelusta hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä. Työnantaja saa tietoa työyhteisön ja esimiestyön toimivuudesta, ja työntekijä puolestaan saa mahdollisuuden suoraan palautteenantoon ja kuulee arvion urastaan.  

”Moni vaiettukin asia saattaa tulla ilmi. Työpaikalta lähdettäessä ne on helpompi ottaa puheeksi”, toteaa Veritaksen työhyvinvoinnin asiantuntija Leeni Niittonen-Laine.

Avoin keskustelu auttaa työyhteisöä kartoittamaan ilmapiiriä ja löytämään kehittämiskohteita esimerkiksi työhyvinvoinnin saralta.

Veritaksen lomake keskustelun apuna

Lähtökeskustelut ovat viime vuosina yleistyneet ja varsinkin suuremmissa yrityksissä työpaikan vaihtajia ja eläköityviä haastatellaan jo rutiinilla. Pk-sektorilla tilanne voi olla toinen.

”Haluamme auttaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämään toimintaansa. Lähtökeskustelulomake on varsin tarpeellinen apuväline, joten lisäsimme sen materiaalipankkiimme asiakkaidemme käytettäväksi”, Niittonen-Laine kertoo.

Poislähtijä täyttää lomakkeen joko ennen lähtökeskustelua tai sen aikana. Vastaukset käydään läpi henkilöstöhallinnon edustajan tai oman esimiehen kanssa.

”Veritaksen lomake on lyhyt ja simppeli. Lisäksi sen kysymykset ovat avoimia, eli niihin ei voi vastata vain kyllä tai ei. Tavoite on saada työntekijä puhumaan monisanaisesti. Niin ilmoille saadaan enemmän tietoa ja mielipiteitä.”

Kuulutko Veritaksen työnantaja-asiakkaisiin? Tutustu lähtökeskustelulomakkeeseenVerNetin Johtaminen-osiossa!