Tuotettakin tärkeämpää on onnistunut asiakaspalvelu

Veritaksen yhteyspäällikkö Åsa Huldénin mielestä hyvä asiakaspalvelu rakentuu henkilökohtaisesta kontaktista, positiivisuudesta ja avuliaasta asenteesta.

Työeläkevakuutusten myynti ei aina ole kovin helppoa: kuinka saada asiakas kuuntelemaan myyntipuhetta tuotteesta, joka on lakisääteinen ja jonka hinta on kaikkialla sama?

”Tärkeintä ei ole tuote, vaan sen mukana saatu palvelu”, sanoo Åsa Huldén.

Huldén on toiminut Veritaksen yhteyspäällikkönä Pohjanmaalla viime keväästä lähtien.  Työtään hän kuvailee sopivaksi sekoitukseksi valtaa ja vastuuta.

”Asiakaskontaktit eivät tule ilmaiseksi. Niiden eteen on tehtävä töitä ja oltava aktiivinen. Onneksi työ on myös palkitsevaa. On hienoa esimerkiksi löytää ratkaisu johonkin asiakkaan arkea vaikeuttaneeseen ongelmaan.”

Huldénin asiakaskunta löytyy enimmäkseen Vaasan ja Kokkolan väliltä. Valtatie 8 on tullut tutuksi, kun hän reissaa paikkakunnalta toiselle tapaamaan vanhoja ja uusia asiakkaitaan.

”Täällä yrittäjät haluavat oikeasti tutustua henkilöön, jonka kanssa hoitavat asioitaan. He arvostavat toki asiantuntijuutta, mutta myös henkilökohtaista ja joustavaa palvelua.”

Paras palkinto on tyytyväinen asiakas

Huldénin mielestä jokainen kontakti asiakkaan kanssa on asiakaspalvelua − oli kyse sitten tärkeästä neuvottelusta, pikaisesta puhelinsoitosta tai tervehdysten vaihtamisesta lounasravintolassa.

”Asiakaspalvelulle ei ole aikaa eikä paikkaa, vaan se on aina läsnä. Minulle paras palkkio on tyytyväinen asiakas. Asiakkaalta saatu aito kiitos lämmittää sisimmässä saakka.”

Yksi Veritaksen toimintaa ohjaavista arvoista onkin juuri asiakaslähtöisyys. Kuinka se näkyy yhteyspäällikön kiireisessä arjessa?  

”Se tulee selkärangasta asti ja kertoo myös siitä, kuinka haluan kohdata muita omassa lähiympäristössäni. Jokainen ihminen, missä tilanteessa tahansa, haluaa tulla nähdyksi ja ennen kaikkea kuulluksi. ”

Ja kun pitää silmät ja korvat auki, on hyvän asiakassuhteen perusta valettu.