Kaisa Forsström: Lasteni turva, lakisääteinen työläke – hyvin toimiva ja siksi huonosti tunnettu?

kaisa_forsstrom15_240.jpgOmat vanhempani ja heidän vanhempansa ovat saaneet työeläkkeensä sovitulle tilille luvattuun aikaan luvatun suuruisena.

Itsestään selvää ja hyvin toimivaa. Kuka varoja hallinnoi ja pitää säästöt tallessa eläkkeen maksuun saakka sekä maksaa eläkkeen tilille, onkin sitten jo vaikeampi kysymys – ja huonosti tunnettu.

Hyvin harva miettii eläkettään työaikana. Miksi miettisi, meillä on hyvä turva. Eläke ilmestyy tilille, aikanaan saadun päätöksen mukaisesti. Tai jos ei ilmesty, asia selittyy pankkiyhteyksien katkoksilla tai muulla teknisellä syyllä. Suomessa kun eläkkeen maksuun ei ole koskaan liittynyt epävarmuustekijöitä varojen riittävyyden tai sopimuksissa pysymisen osalta.

Usko, toivo ja rakkaus

Kollegani Niina Bergring bloggasi rakastavansa eläkkeitä.

Jaan rakkauden, vaikken voikaan väittää sen olleen suurta tunteiden paloa heti ensi silmäyksellä. Työvuosien karttuessa ensi-ihastus on muuttanut muotoaan: rakastan etenkin työeläkejärjestelmämme kykyä olla kaukaa viisas, sen turvaavuutta ja tasapuolisuutta.  

Usko on toki välillä ollut koetuksella. Moni taho toivoo tämän kansallisestikin merkittävän varallisuuden hyödyntämistä myös muihin tärkeisiin hankkeisiin – joskus teihin, toisinaan sairaaloihin tai koulutukseen.

Näissä vaateissa unohtuu liian usein varojen omistajille, nykyisille ja tuleville eläkkeensaajille, tehty lupaus. Työeläkejärjestelmällä on oikeutuksensa vain, jos myös meidän perillisemme sukupolvesta toiseen voivat luottaa turvaan.

Tieto lisää ymmärrystä

Testasin omalla nuorellani mikä työeläkkeessä on hänelle merkityksellistä.

Kaksi asiaa nousi yli muiden: se että eläkepäättäjät säilyttävät nuoren eläkesäästöt turvassa kunnes hän niitä tarvitsee. Ja pääseekö kukaan enää eläkkeelle ennen 80-vuoden ikää… 

Ensimmäisen osalta vastaus löytyi helposti. Kerroin 1950-luvun lopun virkamiesten luoman rakenteen vahvuudet – hajautettu järjestelmä, jossa yksityiset toimijat toimeenpanevat kolmikannassa sovittuja päätöksiä.

Tämä on kantanut jo komeat 50 vuotta. Ja tekee sen tulevinakin vuosisatoina, jos meiltä nykypäättäjiltä löytyy edellä mainittu viisaus ja pitkäkatseisuus järjestelmää kehitettäessä.

Vanhuuseläkeiän osalta joutuikin sitten pyörittelemään vastausta vähän pidempään. Eliniän kasvun positiivinen viesti kuulosti kuitenkin parikymppisenkin korvissa hyväksyttävältä perustelulta muutoksille.

Vastuullisuus tukee luotettavuutta

Olen optimisti. Uskon vakaasti siihen, että toimimalla vastuullisesti ja avoimesti, tuomalla esiin jo yli sukupolvien kantaneen eläketurvan, lisäämme alan ja järjestelmän tunnettuutta.  Nostetaan näkyväksi eläkejärjestelmän perustehtävä työeläkevarojen ja -turvan takaajana.

Perusturvan takaajien oma brändinrakentaminen vaatiikin työtä, uskoa ja toivoa, jopa rakkautta. Emme ole otsikoissa, koska hyvät uutiset harvemmin johtavat niihin. Tiedon ja ymmärryksen lisäämisen tulee tapahtua lähellä asiakasta – työpaikoilla ja yrityksissä – asiantuntevasti, yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.

Meidän pitää myös näyttää ne edut, jotka syntyvät kun monta yhteisvastuullista toimijaa kilpailee keskenään palvelun laadulla ja tehokkuudella – niiden oikeassa suhteessa. Sosiaalivakuutuksessa kilpailulta nimittäin putoaa äkkiä pohja, jos keskitytään mittaamaan puhtaasti tehokkuutta kytkemättä sitä palvelun laatuun.

Yhtä vaarallista on kilpailla niin, että unohdamme olennaisen: millä varoilla palveluja rakennamme. Yhteisellä eläkevarallisuudella rahoitettuna paino tulee olla tolkussa; meidän tulee ennen kaikkea rakentaa järkeviä ja toimivia palveluja suuren yleisön käyttöön.

Myös usealle eläkeyhtiölle hajautettu sijoitustoiminta kaipaa avaamista. Kuudet kollektiiviset ”sijoitusaivot” kisaavat parhaasta mahdollisesta tuloksesta varmistaen yhteisille eläkevaroillemme parhaan mahdollisen tuoton.

Tässä kohtaa rakkaus antamaamme lupausta kohtaan kirkastuu: jokaisen meistä – työntekijän ja yrittäjän – on voitava luottaa siihen, mitä poikanikin edellytti: että pidämme hyvää huolta eläkevaroistasi.  

Huoli yrittäjän turvasta ja järjestelmän rakenteista pitää liikkeellä

Yrittäjän eläketurvalla on sydämessäni ihan oma lokeronsa.  Meidän työeläkealan toimijoiden on huolehdittava siitä, että yrittäjän turva mitoitetaan hänen työpanostaan vastaavaksi. Tämä takaa yrittäjälle työntekijöiden palkkasidonnaisuutta vastaavat turvaverkot myös muun sosiaaliturvan kuten sairaus- ja työttömyysturvan pohjana. Vain siten voimme vastata lupaukseen yrittäjien eläketurvasta.

Kun eläkemissiönäärin usko on heikkoina hetkinä koetuksella, yksi fakta pitää liikkeellä. Kyse ei ole minusta, eikä meistä, vaan kaikista työelämässä mukana olevista, olleista ja tulevista – omista nuorista aikuisistani muiden mukana.

Meillä työeläkealan päätöksentekijöillä on tärkeä tehtävä. Meidän tulee toimia vastuullisesti ja näin pitää eläkejärjestelmä rakenteiltaan kestävänä sekä toiminnaltaan luottavana ja uskottavana. Yhdessä – tillsammans.

 

Kaisa Forsström
yhtiölakimies