Kouluttaja Tua Herrgård: ”Kaiken johtamisen pitäisi olla ikäjohtamista”

Ikäjohtaminen on ajankohtainen puheenaihe, mutta terminä hiukan harhaanjohtava. Oleellista ei nimittäin ole työntekijöiden ikä, vaan heidän elämäntilanteensa.

Työkokemus ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millaista ohjausta työntekijä kaipaa ja tarvitsee. Ikäjohtamisen ideana on kohdella jokaista työntekijää yksilönä.

”Kaiken johtamisen pitäisi olla ikäjohtamista. Siinä otetaan huomioon kunkin vahvuudet, kokemukset, tarpeet ja kipukohdat”, sanoo kauppatieteiden tohtori, johtamiskouluttaja Tua Herrgård.

Jokainen työntekijä myös nähdään arvokkaana osana yhteistä tiimiä. Tarvetta on sekä innokkaille parikymppisille että rautaisen kokemuksen omaaville kuusikymppisille − ja kaikille muille siltä väliltä.

Pidä hiljainen tieto tallessa

Kun työntekijä tuntee itsensä arvostetuksi ja työpanoksensa tarpeelliseksi, hän myös voi hyvin töissä. Onnistumisen elämykset motivoivat kehittymään lisää. Ikäjohtamisessa suosittu mentorointi onkin tehokas tapa hiljaisen tiedon levittämiseen.

”Jokaisella työntekijällä on omat vahvat osaamisalueet, joita hän voi opettaa toisille. Mentorilta ei välttämättä vaadita korkeaa ikää, vaan esimerkiksi nuori IT-taituri voi kouluttaa vanhempia kollegoitaan. Asetelma riippuu täysin siitä, kenellä on aiheesta eniten kokemusta”, Herrgård kertoo.

Työnantajapuoli hyötyy ikäjohtamisesta yhtälailla. Kun johto ymmärtää kaikkien työntekijöiden potentiaalin ja kannustaa tiimityöhön, organisaation arki rullaa tehokkaammin.

”Tietotaito säilyy yrityksen hallussa, vaikka yksittäinen työntekijä lähtisi eläkkeelle, vanhempainvapaalle tai toiseen työpaikkaan. Ja viihtyvyys pysyy korkealla, kun työntekijöitä johdetaan yksilöllisesti eikä survota samaan muottiin.”

Pitkä työura edellyttää hyviä pomoja

Herrgård uskoo ikäjohtamisen olevan esillä julkisuudessa siksi, että työhyvinvointiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

”Elinaikamme pitenee jatkuvasti ja olemme kauemmin työelämässä. Ihmiset ovat työelämän tärkein resurssi ja heidän hyvinvoinnistaan on pidettävä huolta koko uran ajan.”

Usein avain hyvinvoivaan työyhteisöön löytyy juuri johtamistavasta. Inhimillinen ja ihmisläheinen johtaminen, joka huomioi kunkin työntekijän yksilölliset tarpeet, on yksi erinomainen vaihtoehto.

Kiinnostuitko? Tule Turkuun ikäjohtamisseminaariimme 10.3. kuulemaan lisää ja saamaan vinkkejä parempaan johtamiseen. Tilaisuus on maksuton.