Oppimispolku varmistaa, että työntekijä pysyy kartalla

Ammatit ja työnkuvat muuttuvat yhä hurjempaa tahtia. Niinpä myös työntekijälle pitää antaa mahdollisuus kehittyä, jotta osaaminen ja työn vaatimukset pysyvät tasapainossa. Jokaisen täytyy rakentaa oma oppimispolkunsa.

Veritaksessa oppimispolku alkaa hahmottua heti, kun allekirjoitukset on taiteiltu työsopimukseen. Ensin on vuorossa perehtymisohjelma. Se tarkoittaa tutustumista toimialaan, työyhteisöön ja omaan työnkuvaan.

”Perehtymisohjelma tukee kaiken ikäisten oppimista työuran eri vaiheissa”, sanoo henkilöstöasiantuntija Sonja Lillhonga.

Myöhemmin ammatillista tietotaitoa voi syventää sisäisissä ja ulkoisissa koulutuksissa. Henkilökunnan osaamista myös kartoitetaan säännöllisesti ja yksilölliset kehityssuunnitelmat ohjaavat jokaista oikeaan suuntaan.

Konkari ja keltanokka sopivat yhteen

Varsinaista ikäjohtamisen ohjelmaa Veritaksessa ei ole. Sellaista ei tarvita, koska esimiestyö painottuu muutenkin yksilölliseen johtamiseen.

”Puhumme mieluummin ikäasenteesta tai ikätietoisuudesta. Oleellista on ymmärtää, missä elämänvaiheessa työntekijä on ja miten työnantaja voi häntä juuri tässä tilanteessa tukea”, Lillhonga toteaa.

Tällä hetkellä Veritaksessa on 170 työntekijää, joiden ikähaitari vaihtelee kahdestakymmenestä kuuteenkymmeneenviiteen.

Koska kehittymistarpeet ja kiinnostuksenkohteet ovat jokaisella omat, niin oppimispolutkin vaihtelevat. Joku vetää mutkat suoriksi, toinen taas tarvitsee maisemareitin. Tienviittana matkan varrella toimii kehityskeskustelu.

Kuka pelkää kehityskeskustelua?

Suomalaisessa työelämässä kehityskeskustelulla on ristiriitainen maine. Oikeinkäytettynä se on kuitenkin kullanarvoinen osaamisen ja johtamisen apuväline. Tärkeintä on keskustelun avoimuus ja luottamuksellisuus.

”Meillä esimies ja alainen tapaavat kahdesti vuodessa ja puhuvat voimavaroista, työn merkityksestä sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteista”, Lillhonga kertoo.

Kehityskeskustelujen lisäksi johtaminen näkyy toki myös jokapäiväisessä kohtaamisessa.

”Lähiesimies on arjessa läsnä ja pyrkii ylläpitämään työn imua ja tukemaan innostusta.”

Kun motivaatio ja osaaminen ovat kunnossa, työntekijällä riittää intoa kehittyä ja kehittää työtään. Hänellä on myös hyvät eväät jatkaa uraansa alimman eläkeiän ylitse.