Töissä tarvitaan kaikenikäisiä

Meillä jokaisella on monta ikää. Kronologinen ikä ilmoittaa syntymävuoden, biologinen ikä vastaa fyysistä toimintakykyä ja sosiaalinen ikä kertoo normeista ja odotuksista. Vasta psykologinen ikä paljastaa, kuinka vanhaksi itse koemme itsemme.

Kun kaikki nämä erilaiset iät kohtaavat työpaikkojen kahvihuoneissa ja palaveripöytien äärellä, vaaditaan esimiehiltä tarkkaa silmää. Ikäkriiseiltä vältytään, kun eri elämänvaiheet otetaan huomioon työpaikan arjessa ja työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti.  

”Eri-ikäiset työntekijät ovat työpaikan vahvuus”, sanoo Työturvallisuuskeskuksen (TTK) asiantuntija Jarna Savolainen.

Työkaarimalli etsii lisää kierroksia työkykyyn

Välillä työn vaatimukset ja työntekijän voimavarat eivät kuitenkaan kohtaa. Vaarana on työkyvyn heikkeneminen.

”Silloin on mietittävä, miten työkykyä tuetaan. Pitkät urat eivät synny itsestään. Niitä varten tarvitaan mielekästä työtä ja yksilöllistä johtamista”, Savolainen painottaa.

TTK onkin yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa kehittänyt työkaarityökalun. Se on työkaarimalliin perustuva maksuton palvelu, joka auttaa työyhteisöjä kartoittamaan ikäjohtamisen nykytilaa, löytämään kehityskohteita ja ideoimaan ratkaisuja.

Kaikki mukaan ideoimaan

Työkaarityökalu osallistaa koko tiimin mukaan kehitystyöhön. Aluksi jokainen klikkailee verkossa omat vastauksensa arviointilomakkeen kysymyksiin.

”Arviointi antaa kokonaiskuvan siitä, missä työpaikalla tällä hetkellä mennään. Tulokset kertovat, mihin huomio kannattaa kiinnittää ja miten asioita voi lähteä kehittämään”, Savolainen toteaa.

Työkalun antamien suositusten pohjalta tiimi tekee toteutussuunnitelman, johon merkitään projektien vastuuhenkilöt ja aikataulut.

”Mallia toki sovelletaan oman alan mukaan. Esimerkiksi toimistossa istuvan asiantuntijan ja tuotantolinjalla huhkivan metallimiehen työkykyä uhkaavat aivan eri tekijät.” 

Eräs konkreettinen keino ikäjohtamisen kehittämiseen on työurakeskustelun liittäminen osaksi kehityskeskustelua.  

”Keskustelun kautta esimies ja työntekijä voivat hieman ennakoida tulevia tarpeita. He oppivat puhumaan työkyvystä uran kaikissa vaiheissa sekä hyväksymään eri ikävaiheisiin liittyvät voimavarat ja kuormitukset.”

Haluatko kuulla lisää aiheesta? Osallistu ikäjohtamisseminaariimme. Tilaisuus on ruotsinkielinen. 

Työkaarimallin osa-alueet:

  1. Ikäjohtaminen

  2. Työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu

  3. Työn hallinta: osaamisen ja ammattitaidon ylläpito

  4. Työaikajärjestelyt

  5. Työn muokkaaminen

  6. Terveystarkastukset

  7. Terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan edistäminen

Tutustu työkaarityökaluun osoitteessa www.sykettatyohon.fi