Työhyvinvointipalvelut auttavat, kun oma osaaminen ei riitä

Työkyvyn ylläpito, jaksamisen tukeminen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Siinä syyt, joiden vuoksi eläkeyhtiöiden toimintaan kuuluvat vakuutusten ja eläkkeiden lisäksi myös työhyvinvointipalvelut. 

Työhyvinvointipalvelujen tavoitteena on saada asiakasyritys ymmärtämään, miksi työhyvinvointi on tärkeää ja miten ongelmat käännetään kehityskohteiksi. Lisäksi yritykset pitäisi saada itsenäisesti tekemään jatkuvaa työtä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

”Meidän roolimme on sparrata ja valmentaa. Olemme vierellä tukemassa ja auttamassa alkuun, mutta lopullisen muutoksen täytyy tapahtua organisaation sisällä”, kertoo työhyvinvointipäällikkö Minna Lundström.

Käytännössä Veritaksen tyhy-palvelut pitävät sisällään esimerkiksi asiakkaille suunnattuja lomakkeita, oppaita, koulutuksia, seminaareja ja henkilöstökyselyitä sekä vinkkejä prosessien kehittämiseen ja tulosten seurantaan.

”Asiakkaille hyödyllisin palvelu lienee kuitenkin neuvonta, jota saa puhelimitse tai kasvotusten omalta tyhy-asiantuntijalta”, Lundström arvelee.

Tasapuolisuutta ja riskiryhmiä

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu enemmän eläkelaitosten tyhy-rahoista ja niiden suuntaamisesta. Lundström pitää keskustelua hyödyllisenä.

”Nyt on tärkeää saada faktat kohdilleen.  Meidän asiakkaillemme keskustelu ei sinänsä ole tuonut mitään uutta, sillä olemme muutenkin toimineet ohjeistuksen mukaan.”

Hyvän vakuutustavan mukaisesti eläkeyhtiön on tarjottava työhyvinvointipalveluja tasapuolisesti jokaiselle asiakkaalleen. Ja niin Veritaksessa on tehtykin.

Neuvontaa saa aina tarvittaessa ja materiaalit ovat vapaasti kaikkien asiakkaittemme käytössä.

”Neuvontaa saa aina tarvittaessa ja materiaalit ovat vapaasti kaikkien asiakkaittemme käytössä. Näiden lisäksi teemme yrityskohtaisia projekteja, kuten työpajoja tai esimiesvalmennuksia. Niissä liikkeelle lähdetään tietyn yrityksen tarpeista”, Lundström sanoo.

Tyhy-toimintaan varatut rahat ovat tarveperustaisia. Ne ohjataan sinne, missä riski työkyvyn heikkenemiseen on suurin. Jokaiselta alalta löytyvät omat haasteensa.

Myös työpaikan oma asia

Kun ajatus työhyvinvoinnin lisäämisestä nousee esille, yritys voi oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä eläkeyhtiöönsä ja selvittää, millaista apua on tarjolla.

”Välillä tulee ehdotuksia, joista täytyy kieltäytyä. Esimerkiksi pikkujoulujen tai teatterimatkojen tukeminen ovat organisaation sisäisiä valintoja, ja me keskitymme työkyvyn ylläpitoon.”

Me keskitymme työkyvyn ylläpitoon.

Lähtökohtaisesti työhyvinvoinnista huolehtiminen on työpaikkojen omalla vastuulla, mutta aina se ei riitä. Lundström pitää eläkeyhtiöiden tyhy-palveluja tarpeellisina, sillä hyvällä yhteistyöllä päästään pidemmälle.

”Enemmän asiantuntijoita tarkoittaa laajempaa osaamista, mikä taas johtaa parempaan lopputulokseen. Tuomme mukanamme sellaista tietotaitoa, joka muuten jäisi uupumaan.”

Usein mukaan suunnitteluun otetaan myös työsuojelun ja työterveyden edustajia. Tuloksena on uudistuksia ja parannuksia, jotka tähtäävät koko organisaation jaksamisen tukemiseen ja hyvien työvuosien lisäämiseen.

Lue lisää työhyvinvoinnista