Vastuullinen sijoittaminen on maailman ymmärtämistä

Eläkevakuuttajana missiomme on turvata eläkkeesi. Eläkesijoittajana olemme pitkäaikainen sijoittaja.

Lain antama mandaattimme on hoitaa pitkän aikavälin eläkevaroja tuottavasti ja turvaavasti.

Tästä missiostamme ja mandaatistamme kumpuaa näkemyksemme vastuullisesta toiminnasta.

Osa vastuullista toimintaa on vakuutettujemme hyvinvoinnin turvaaminen eläketulojen lisäksi myös elinympäristön ja elinolojen - meidän yhteiskuntamme - laadun kautta. Teemme voitavamme, jotta Suomessa ja maailmalla ihmisten elämän mahdollistaja - maapallo ja sen luonto - säilyy elinolojamme tukevana tekijänä.

Sanat ”teemme voitavamme” tarkoittaa meille sitä, että sijoitustoiminnassamme ymmärrämme ilmastonmuutosriskin parhaalla mahdollisella tavalla, tunnistamme ja analysoimme mahdollisuuksiemme mukaan ongelmien ratkaisukeinoja ja otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon myös ilmaston ja elinympäristön kuormituksen pitkällä aikavälillä.

Pyrimme eläkevarojen kasvuun eli siis hyvään tuottoon tekemällä sijoituksia löytämiimme ongelmanratkaisijayrityksiin ja samalla haluamme minimoida riskejä eli esimerkiksi ilmaston kuormitustekijöitä sijoitussalkussamme parhaan kykymme mukaan.

Tämä on mielestämme mandaattimme tuottavasti ja turvaavasti mukainen ympäristövastuullinen lähestymistapa meille uskotun eläkevarallisuuden hoitoon. Tämä lähestymistapa on täysin linjassa määrittämiemme sijoitususkomusten kanssa, jotka taas johdetaan määritelmästämme sanalle ”sijoittaminen”.

Määrittelen sijoittamisen näin: se on maailman tulevaisuuden tutkimista sekä ennustamista ja tämän analyysityön pohjalta aktiivisten pääoman allokointipäätösten tekemistä tuottaviin kohteisiin halutulla riskiprofiililla.

Näkemyksemme mukaan tämä holistinen ja aktiivinen lähestymistapa sijoittamiseen on tae myös sijoitustoiminnon vastuullisuudelle.

Niina Bergring

Avainsanat