Hyvä asiakaspalvelu on osa Veritaksen identiteettiä

Asiakkaamme ovat Taloustutkimuksen toimialakohtaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa arvioineet asiakaspalvelumme alan parhaaksi jo kolmena peräkkäisenä vuotena. Erityisen vahvoja olemme asiantuntemuksessa, palvelualttiudessa ja lupausten pitämisessä.

Johtaja Kaisa Forsström kertoo kaikilla kolmella asiakaspalvelutekijällä olevan pitkä perinne Veritaksessa.

”Palvelualttius ja ongelmien ratkaiseminen heijastavat hyvin talomme henkeä, ne ovat osa identiteettiämme. Meillä on totuttu ajattelemaan asioita sen pienenkin asiakkaan näkökulmasta.”

Palvelualtista kulttuuria tukee vahva osaaminen.  Asiakkaan oma yhteyshenkilö hoitaa yrittäjän omat eläkevakuutusasiat siinä samassa kun neuvoo työntekijöiden TyEL-asioissa. Turvaan liittyvissä kysymyksissä eläkeneuvontamme opastaa vastaavasti.

”Osaaminen tuo varmuutta asiakaspalveluun. Kun lisäksi asiakas ja hänen tarpeensa ymmärrys aidosti ovat toiminnan keskiössä, meillä on vahva paketti koossa. Olen ylpeä henkilöstöstämme, jolle asiakaspalvelun korkea laatu on myös kunniakysymys; katteettomia ei luvata ja annetut lupaukset pidetään.”

Muuttuva ympäristö tarjoaa uusia vaihtoehtoja palvella

Yhä nopeammin digitalisoituva maailma nostaa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan mitoitetun henkilökohtaisen asiakaspalvelun uuteen arvoon.

”Me rakennamme sukupolvien yli ulottuvaa turvaa ihmisille. Vaikka sähköistämme taustalla kulkevat prosessit, kasvokkain tapahtuvaa neuvontaa ei ihan heti korvata. Asiakas voi valita erilaisten asiointitapojen välillä, kulloisenkin palvelutarpeen mukaan.”

Oli tapa kohdata asiakas mikä tahansa, jokaisessa asiakaskohtaamisessa pitää olla inhimillisyyttä – ja ihmisyyttä – mukana.

”Jokainen asiakaskontakti on tärkeä, ei kanavalla ole niin väliä. Me haluamme luoda asiakkaillemme parhaimmat mahdolliset olosuhteet keskittyä heille olennaiseen, heidän oman työnsä tekemiseen tai yrittäjätoiminnan pyörittämiseen. Meidän tehtävämme on huolehtia eläketurvasta.”

Jatkuva kehittyminen laadun takeena

Kolmen peräkkäistä ykkössijaa asettaa riman korkealle.

”Uudistimme omaa organisaatiotamme vuodenvaihteessa, ja nyt hiomme palvelukokonaisuuksia. Haluamme tuottaa asiakkaillemme alan parasta lisäarvoa myös jatkossa.”

Organisaation ja sen toimintatapojen pitää elää, jotta eri asiakasryhmien erityistarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti.

”Kyllä meillä on tavoitteena jatkossakin olla asiakaspalvelun numero #1. Jokainen asiakaskontakti on meille tärkeä mittari. Laakereilla emme aio levätä, maailma muuttuu ja tavat palvella sen mukana.”