Ihmiset tekevät yrityksen tuloksen

Henkilöstötuottavuuden ja yrityksen tulosta tutkinut Ossi Aura on vakuuttunut, että hyvää tulosta tekevässä yrityksessä pitää olla selkeät tavoitteet ja hyvää johtamista.

Henkilöstötuottavuuden tutkija ja kehittäjä Ossi Aura on huomannut, että hyvä henkilöstötuottavuus ja henkilöstön työkyky komppaavat täydellisesti keskenään. Toisin sanoen, kun työntekijät ovat motivoituneita, osaavia ja työkykyisiä, firma tuottaa hyvin.

Aura puhui asiasta Veritaksen järjestämällä Työelämän Forumilla Finlandia-talolla 11. lokakuuta. Aura kertoi tilaisuuden jälkeen, että yhdessä professori Guy Ahosen ja Eteran työhyvinvointipalvelupäällikkö Tomi Hussin kanssa he todistivat tämän rakennusalan työntekijöillä.

"Vastaavia selvityksiä on tehty muidenkin toimialojen yrityksillä ja sama johtopäätös pätee."

Ossi Aura muistutti Työelämän Forumilla, että ihmiset tekevät tuloksen ja tärkeimmät innovaatiot yrityksissä. Yrityksissä tämä totuus joko unohdetaan tai siihen ei osata suhtautua tarpeeksi vakavasti.

"Ongelmana on, että talouden tunnuslukuja seurataan kuukausittain ja henkilöstön motivaatiota kerran vuodessa. Ne ei ole synkassa", Aura kertoi haastattelussa.

Auran mielestä yritysten pitää yhdistää talous-, asiakastyytyväisyys- ja henkilöstötyytyväisyysmittarit. Vain siten yritys voi analysoida tarkemmin, mikä johtuu mistäkin.

Aura on huomannut, että pahimmillaan henkilöstöä kohdellaan kuitenkin vain resurssina.

"Kun seurataan vain liiketoimintalukuja, ja ne näyttävät huonoilta, säästetään ja saneerataan, kun pitäisi saada työpaikalla parempaa henkeä."

Tavoitteet selviksi

Aura kertoo, että ennen asioiden mittaamista yritysten johtajien pitää päättää tavoitteet. Tämä pitää tehdä paitsi yritystasolla myös jokaisessa yrityksen yksikössä. Pitää miettiä ja määrittää ketä he palvelevat ja millä tavalla.

"Ensimmäinen pohdinta on, että mitä asiakkaat haluavat ja millä porukalla se asiakastyö tehdään. Sieltä löytyy motivaation elementtejä ja tavoitteita. Kaikilla firmoilla on asiakas. Joillain yksiköillä se asiakas on yrityksen sisällä."

Aura kertoo, että yritysten toimintakulttuurit eroavat paljon. Toisissa yrityksissä työntekijöille annetaan paljon vastuuta. Työntekijät saavat päättää, miten he toimivat ja millä aikataululla.

Joissain työpaikoissa taas toiminta on hyvin tarkkaan ylhäältä johdettua.

Aura kertoo, että yrityksen kulttuurista huolimatta tavoitteet pitää olla selkeitä ja työntekijöiden ja johdon käsitykset niistä olla samat.

Hyvä tulos on seurausta hyvästä johtamisesta

Hyvä tulos lähtee Auran mielestä hyvästä johtamisesta. Hyvä johtaminen voi tarkoittaa pelkästään johtajan nimikkeillä olevien henkilöiden toimimista tai jokaisen työntekijän itsensä johtamista.

Aura muistuttaa, että kaikkien työpaikkojen tai osastojen ei tarvitse muistuttaa luovien peliyhtiöiden toimintakulttuuria. Tärkeää on tunnistaa työn luonteen vaatimukset ja työntekijöiden ominaisuudet.

"Peliteollisuuden vaatimukset on vähän erilaiset kuin hoitotyön tai rakennusalan. Täytyy johtaa ja kehittää niitä henkilöstön kyvykkyyksiä, joita se liiketoiminta tai asiakastyö vaatii. Yleisesti voidaan sanoa, että pitää tukea työntekijöiden kehittymistä ja poistaa esteitä kehityksen tieltä."

Aura muistuttaa, että hyvä johtaminen näkyy yrityksen tuloksessa myös useamman vuoden tähtäimellä.

"Hyvin johdetuissa organisaatioissa uudistumiskyky on parempi", Aura kertoi Työelämän Forumissa.