Lakisääteinen työeläkevakuutusko tylsä? Tärkeä tuote herää henkiin asiantuntevan ja asiakaslähtöisen myyjän avulla

Veritaksen yritysyksikössä työeläkevakuutuksia, TyEL:iä ja YEL:iä, myy ryhmä erilaisia ihmisiä, erilaisin taustoin ja erilaisella kokemuksella. Yhdistävänä tekijänä tällä porukalla on kuitenkin yksi ja sama asia: halu käyttää asiantuntemustaan asiakkaan auttamiseksi.

Työeläkealan erikoispiirteenä on lakisääteinen ja aineeton tuote, jonka hinta on kaikkialla sama. Näissä olosuhteisssa on hyvä tietää, miten erottautua ja Veritaksen yhteyspäälliköt tekevät sen palvelualttiuden ja ammattitaitonsa avulla.

Haaste on siinä, että kaikilla yrityksillä on jo tämä tuote, etuna taas, että kaikki tarvitsevat tämän tuotteen.

Tuotteen lakisääteisyys ja aineettomuus antavat myyjän työhön haastetta ja etua. ”Haaste on siinä, että kaikilla yrityksillä on jo tämä tuote, etuna taas, että kaikki tarvitsevat tämän tuotteen. Työmme on luoda asiakkaalle tarve olla Veritaksen asiakas ja sen me teemme erottautumalla erinomaisella asiantuntemuksella ja palvelulla, asiakasta kuunnellen”, kiteyttää yritysyksikön päällikkö Nina Ek.

”Meillä on ehkä hieman tylsä, mutta sitäkin tärkeämpi tuote, jonka ympärillä on paljon lisäarvoa, kuten esimerkiksi työhyvinvointipalvelut”, summaa yhteyspäällikkö Raija Tiitola yritysyksiköstä.

Halu ratkaista asiakkaan ongelmia

Pähkinänkuoressa Veritaksen yhteyspäälliköiden työ on uusien asiakkaiden hankkimista ja nykyisistä huolehtimista, mutta käytännössä se on paljon muutakin. Myyjien arki on aktiivista: päivät täyttyvät ajokilometreistä, asiakastapaamisista, uusien tapaamisten sopimisesta, asiakkaiden huolenpidosta, ja kauppojen tekemisestä. Työtä tehdään itsenäisesti, osana tiimiä ja tärkeänä osana Veritasta.

Tärkeä rooli myyjien arjessa on myös yhteistyökumppaneilla. Veritaksen yritysyksikön yhteistyökumppaneina toimivat Handelsbanken, Folksam, Pohjantähti ja Aktia. Myyjien mukaan yhteistyö kumppanien kanssa on arvokasta ja helpottaa sekä heidän että asiakkaiden arkea.

On tärkeää tiedustella asiakkaalta, miten tällä menee ja saada tietoa, jonka avulla voidaan helpottaa juuri kyseisen asiakkaan toimintaa.

”Kuuntelijan rooli on tässä työssä tärkeä”, sanoo yhteyspäällikkö Otto Åman. ”On tärkeää tiedustella asiakkaalta, miten tällä menee ja saada tietoa, jonka avulla voidaan helpottaa juuri kyseisen asiakkaan toimintaa”, hän jatkaa. Veritaksen myyjät ovat liikkeellä asiakkaan luona auttamisasenteella. ”Asiakkaan auttamisesta tulee hyvä fiilis. Olemme aidosti innostuneita ja kiinnostuneita uusista yrityksistä ja yrittäjistä ja heidän tilanteistaan”, yhteyspäällikkö Jarmo Rastas sanoo.

Työnsä parhaaksi puoleksi myynnin parissa yhteyspäälliköt sanovat erilaisten ihmisten tapaamisen ja ihmiskohtaamiset ylipäätään. Työ on vaihtelevaa, mutta vaatii kurinalaisuutta ja rutiineja sujuakseen. Torjumisista ei voi lannistua ja itseensä ja tuotteeseen täytyy uskoa. Asiakastapaamisiin ei ole itsestään selvää päästä, vaan niiden eteen tehdään töitä. Pitää olla sinnikäs ja valmis kohtaamaan erilaisten yrityksien johtoa ja yrittäjiä. Päivät voivat venyä, mutta kaikki tämä tekee työn mielenkiintoiseksi, sillä itseään joutuu haastamaan ja asiakkaan luottamus täytyy ansaita.

Asiakas on tärkein

Yritysyksikön päällikkö Nina Ek sanoo, että hänen tiiminsä ihmiset ovat hyvin sitoutuneita työhönsä ja empaattisia asiakkaita kohtaan. Tämä näkyy myös siinä, että yritysyksikkö on tärkeä resurssi Veritakselle: ”Teemme yli puolet Veritaksen myynnistä ja se innostaa meitä eteenpäin”, sanoo Nina.

Asiakkaamme puhuvat meistä hyvää omille liiketuttavilleen ja ohjaavat meille uusia asiakkaita. Se on paras asiakaspalaute mitä voi saada myyntityössä.

Vuonna 2016 Veritaksen yritysyksikkö ajoi yhteensä 143 022 km asiakkaiden luokse ja oli reissussa yhteensä 162 päivää. Tähän mennessä tätä vuotta he ovat tavanneet 1779 asiakasta ja tehneet 361 kauppaa. Ninan tiimi tapaa samaa asiakasta noin 3-4 kertaa ennen kuin kauppa syntyy.

”Asiakkaamme puhuvat meistä hyvää omille liiketuttavilleen ja ohjaavat meille uusia asiakkaita. Se on paras asiakaspalaute mitä voi saada myyntityössä”, Nina summaa.

veritas-myynti-ryhma-640.jpg

Veritaksen yritysyksikkö: Eeva, Jarmo, Kim, Raija, Vesa, Otto, Miikka, Juha-Matti, Hannu, Tom, Nina E. ja Nina H.