Mitä kuuluu eläkeuudistukselle?

Eläkeuudistus astui voimaan tämän vuoden alusta ja toi mukanaan suurta kiinnostusta herättäneen osittaisen vanhuuseläkkeen.

Mirka Salmi Veritaksen eläkeneuvonnasta kertoo, että kiinnostus uutta eläkelajia kohtaan jatkuu yhä: ”Osittainen vanhuuseläke on löytänyt oman käyttäjäkuntansa ja yhteydenottoja on tullut paljon koko kevään. Edelleen teemme päivittäin eläkelaskelmia asiakkaille tämän tiimoilta.”

Eläkelaskelmien määrä kasvoi alkuvuodesta aina huhtikuuhun saakka. Huhtikuussa laskelmien määrä kääntyi hieman laskuun. Laskuun ovat voineet vaikuttaa myös pyhät, eli pääsiäinen vappu.

Tammikuusta maaliskuuhun Veritaksessa on tehty 121 kappaletta päätöksiä osittaisesta vanhuuseläkkeestä. Matkan varrella myös neuvonnassa on päästy laajentamaan osaamista koskien osittaista vanhuuseläkettä ja pystytään palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin. ”On nähty mihin kaikkeen uusi eläkelaji käytännössä vaikuttaa ja mitä kaikkea täytyy huomioida”, Mirka kertoo.

Asiakkaat ovat osittaisen vanhuuseläkkeen olemassa olosta tietoisia, mutta tarvitsevat eläkelajin yksityiskohdista ja ominaisuuksista lisätietoa, sekä henkilökohtaista palvelua koskien juuri omia tietojaan ja omaa tilannettaan. Siinä me autamme.

”Asiakkaat ovat osittaisen vanhuuseläkkeen olemassa olosta tietoisia, mutta tarvitsevat eläkelajin yksityiskohdista ja ominaisuuksista lisätietoa, sekä henkilökohtaista palvelua koskien juuri omia tietojaan ja omaa tilannettaan. Siinä me autamme”, Mirka toteaa.

Eläkeuudistus ja innostus ovat edenneet alkuvuoden isosta piikistä hieman tasaisemmaksi kiinnostukseksi ja ensimmäisiä peruutuksiakin on osittaisesta vanhuuseläkkeestä tullut. Uudistuksessa on seuraavana vuorossa työuraeläke. Työuraeläkkeestä on tullut neuvontaamme vasta muutamia kyselyitä.

Työuraeläke on tarkoitettu henkilöille, joiden työura on koostunut fyysisesti tai henkisesti kuluttavasta kokopäivätyöstä ja joiden mahdollisuudet jatkaa työelämässä ovat heikentyneet diagnostisoidun sairauden vuoksi. Ensimmäinen ikäluokka, joka voi hakea työuraeläkettä, ovat vuonna 1955 syntyneet. Heidän eläkeikänsä on 63 vuotta 3 kuukautta ja työuraeläkettä he voivat saada täyttäessään 63 vuotta vuonna 2018.

Emme usko työuraeläkkeestä tulevan samanlaista hittiä kuin osittaisesta vanhuuseläkkeestä, sillä työuraeläke koskee määrällisesti pienempää ihmisjoukkoa ja se vaatii enemmän erilaisten kriteerien täyttymistä.

”Emme usko työuraeläkkeestä tulevan samanlaista hittiä kuin osittaisesta vanhuuseläkkeestä, sillä työuraeläke koskee määrällisesti pienempää ihmisjoukkoa ja se vaatii enemmän erilaisten kriteerien täyttymistä”, Mirka sanoo. Oman eläkkeen määrä ja eläkkeen hakeminen ovat ihmisiä eniten askarruttavia asioita heidän ottaessaan yhteyttä eläkeneuvontaamme. Erityisesti kiitosta neuvontamme saa asiakkailta palvelun laadusta ja nopeudesta.