Työhyvinvoinnin asiantuntija kohtaa asiakkaan reppu täynnä tietoa ja tilannetajua

Työhyvinvointi on monen eri asian summa. Muun muassa johtaminen, oma ammattitaito, työn turvallisuus ja ilmapiiri ovat asioita, jotka vaikuttavat ihmisten työhyvinvointiin.

40-vuotias kauppatieteiden maisteri Minna Bliss on toiminut työhyvinvoinnin asiantuntijana Veritaksessa kesästä 2016 lähtien. Minna kohtaa asiakkaan työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvissä tilanteissa selässään repullinen tietoa ja hyppysissään aimo annos tilannetajua: ”Oikea asia täytyy nostaa oikeaan tilanteeseen ja kyetä asettumaan asiakkaan asemaan.”

Minnan mukaan työhyvinvoinnin asiantuntijalla täytyy olla sisäistä paloa: ”Täytyy olla into ja intohimo haluta auttaa ja saada muutkin näkemään työhyvinvoinnin tärkeys.” Myös perustelu- ja argumentointitaidoista on Minnan alalla hyötyä.

Minna on aktiivisesti liikkeellä työnsä puolesta asiakkaiden parissa. ”Asiakkaiden kanssa tekeminen on parasta ja se, että pääsen näkemään erilaisia organisaatioita ja miten niissä toimitaan.” Erilaisten näkökulmien vaihtuminen ja jatkuva uuden oppiminen ovat Minnan mukaan hänen työnsä plussia. Jotta reissun päällä asiat hoituvat ja työt pysyvät hallinnassa, täytyy muistaa taustatyön merkitys ja itsensäjohtaminen. Jämptiyttä ja järjestelmällisyyttä vaaditaan, kuvailee Minna.

”Täytyy olla into ja intohimo haluta auttaa ja saada muutkin näkemään työhyvinvoinnin tärkeys.”

Hyvinvoivassa työyhteisössä välitetään

Ihminen on kokonaisuus ja erilaisien kokonaisuuksien johtamisessa tarvitaan erilaisia käytäntöjä. Työpaikalla pitää pystyä olemaan oma itsensä, sanoo Minna ja painottaa ihmisten tuntemisen ja luottamuksen rakentamisen tärkeyttä työhyvinvoinnin kannalta.

Hyvinvoivassa työyhteisössä ollaan avoimia ja uskalletaan puhua ongelmista. Tärkeintä olisi päästä puuttumaan ongelmiin ajoissa, jotta saataisiin ihmiset jaksamaan töissä pidempään ja pystyttäisiin ennaltaehkäisemään työkyvyttömyysriskiä. ”Meidän täytyy uskaltaa välittää toisesta aidosti.”, kiteyttää Minna.