Asiakkuusjohtaja Mika Paananen: ”Eläkealan pk-yrityksenä Veritaksella on ainulaatuinen lähtökohta ymmärtää toista pk-yritystä”

Työeläkeala on kokenut suuri muutoksia muutamana viime vuonna. Markkinat ovat keskittyneet ja Veritas on selkeästi pienin mantereella toimivista palveluntarjoajista. Me näemme sen positiivisena asiana: itsekin eräänlaisena pk-yrityksenä meillä on ainutlaatuiset lähtökohdat ymmärtää toista pk-yritystä ja sen vetäjää.

Vahva yrittäjälähtöisyys näkyy Veritaksen toimintatapaa leimaavassa palvelualttiudessa ja asiakkaan tarpeiden huomioimisessa.

”Saamme asiakkailtamme jatkuvasti kiitosta nimenomaan ymmärtävästä ja ratkaisuhakuisesta palvelusta. Meillä palvelut kehitetäänkin suoraan pk-yrittäjän tarpeisiin” Veritaksen asiakkuusjohtaja Mika Paananen kertoo.

Esimerkkinä Mika nostaa esiin työkyvyn ylläpidon palvelut.

”Usein puhutaan siitä, miten kalliiksi työkyvyttömyyseläkkeet omavastuun myötä tulevat suuryritykselle. Pienyritykselle avainhenkilön työuran katkeaminen voi kuitenkin vaarantaa koko toiminnan. Työnantajan vastuun rinnalla jokaisella työntekijällä on vastuu ylläpitää ja kehittää omaa työkykyään. Me haluamme olla tässä kaikkien asiakkaidemme apuna.”

Paras työeläkeyhtiö pk-yrityksille

Pk-fokus kirkastui syksyllä uusitun strategian myötä. Haluamme on olla paras eläkeyhtiö yrittäjille ja yrittäjävetoisille yrityksille.

”Tämä on hyvin linjassa Suomen yleisen yritysrakenteen ja Veritaksen vahvuuksien kanssa. Yli 90 prosenttia yrityksistä työllistää alle 10 työntekijää. Me vakuutamme ja palvelemme mielellämme yrittäjiä, mikroyrityksiä ja yrittäjävetoisia pk-yrityksiä”, Mika muistuttaa.

Erityisesti pienyrittäjät kaipaavat neuvontaa ja opastusta eläkevakuutusasioissaan.

”Meille on tärkeää, että yrittäjä ymmärtää YEL-vakuutuksen tärkeyden yrittäjän turvan perustana. Siihen vahvistettu työtulo vaikuttaa eläkkeen lisäksi myös yrittäjän saamiin muihin etuuksiin. Me muistuttelemme säännöllisesti yrittäjäasiakkaitamme YEL-vakuutuksen roolista yrittäjän kokonaisturvan kannalta”, Mika toteaa.

”Vaikka olemme työeläkeyhtiönä pieni, palvelemme suurella sydämellä. Meillä on tilaa vielä uusillekin asiakkaille, tervetuloa palveltavaksi!” summaa Mika lopuksi.

 

Lue lisää vuosikertomuksestamme 2017!