Eläke on elämänmittainen matka – yhtä pitkäjänteisesti tulee tarkastella eläkejärjestelmän kestävyyttä

Suomen eläkejärjestelmä on yksi maailman parhaista globaalin MMGPI -tutkimuksen mukaan. Varsinkin viimeisimmän reformin jälkeen järjestelmämme on hyvin kestävällä pohjalla.

Eläketurvakeskus tekee runsaasti eläkejärjestelmän kestävyyslaskelmia ja -ennusteita. Tarkastelujaksona näissä 2-3 vuoden välein julkistetuissa tutkimuksissa on ihmisiän mittainen 60–70 vuoden horisontti. Eläkejärjestelmämme kestävyyteen vaikuttaa monia tekijöitä, jotka kuitenkin kaikki ovat kohtuullisen hyvin ennustettavissa vaikka ennustejakso on hyvinkin pitkä.  Viimeisin ennusteraportti ulottuu vuoteen 2085 asti.

Eläkejärjestelmän kannalta tärkeimpiä ennustettavia tekijöitä ovat tietenkin väestön ja nimenomaan aktiivisesti työtä tekevän väestön määrä, talouskasvu sekä rahastoitujen varojen tuotto. Näiden tekijöiden ennusteet voi jokainen käydä tutkimassa tästä vuonna 2016 julkistetusta raportista. Olettamat ovat mielestäni maltillisia ja realistisia.

Rahastoitujen eläkevarojen reaalituotto-olettama tälle 60-70 vuoden aikavälille on 3,5%. Vuodesta 1997 lähtien, kun rahastoja ryhdyttiin sijoittamaan hajautetusti ja globaalisti, on Veritaksen toteutunut reaalituotto ollut 4,5% eli kokonaisen prosenttiyksikön parempi kuin laskelmissa käytetty tuotto-olettama. Hyvin on siis sijoituksia hoidettu!

 

0e709b38a336e70f26c96c9babe963cfb2187bae.jpg

Eläkejärjestelmäämme ja varsinkin sijoitusten tuottoja tulee aina arvioida hyvin pitkällä aikavälillä, sillä normaali markkinoiden heilunta on taloussyklin tilanteesta riippuen suurta. Tämä on tietenkin aivan normaalia ja oletettavaakin. Itse uskon, että joskus lähitulevaisuudessa näemme taas negatiivisia tuottoja. Tätä ei tule mitenkään säikähtää. Meillä on nyt hyvin vahvat vakavaraisuudet, joita on kerrytelty erityisen hyvien sijoitustuottojen vallitessa.

Järjestelmämme kestää tulevan turbulenssin ja pysyy vakavaraisena ja vahvana vuosikymmeniä eteenpäin.

Niina Bergring

Avainsanat