Hyvä palvelu vahvistaa kokemusta kumppanuudesta – HENRY ry valitsi työeläkekumppanikseen Veritaksen

henry-asiakkuus-1200.jpgHenkilöstöjohdon- ja ammattilaisten HENRY ry siirtyi Veritaksen asiakkaaksi keväällä. Toiminnanjohtaja Marita Salo kertoo, että Veritaksessa viehätti etenkin asiakkuuden yhteyteen syntynyt tunne aidosta kumppanuudesta ja sijoitustoiminnan hyvä kehitys.

HENRY ry:n kilpailuttaessa työeläkevakuutuksiaan asiakkuuksien hoito nousi erottavaksi tekijäksi palveluntarjoajien välillä. Maritan Salon mielestä HENRY ry:n Veritakselta saamasta palvelusta välittyy aito kiinnostus asiakkaaseen.

”Koemme olevamme Veritakselle tärkeä asiakas ja se näkyy tavassa, jolla meidät on kohdattu ja miten tarpeemme on otettu huomioon meille tarjotussa palvelukokonaisuudessa.”

”Veritaksen kanssa meillä ei ole missään vaiheessa tullut sellaista oloa, että olisimme pieni asiakas ja siksi jollain lailla vähemmän tärkeä. Kokemuksena se määrittelee kaikkea tekemistämme. Veritaksessa on lähdetty siitä, mitkä ovat juuri meidän tarpeemme.”

Marita Salo pitää arjen helppoutta ja vaivattomuutta tärkeänä. Kun vakuutus on voimassa, kaiken tuleekin rullata lähes huomaamatta.

”Asioinnin ketteryys ja yhteydenpidon helppous kertovat siitä, että palvelut on suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaan asiakkaalle toimiviksi, eikä toimintaa ohjaa palveluntarjoajan kustannustehokkuusvaatimukset. Usein unohdetaan, että vaikka asiakkaana olisikin yritys, palvelun ostaa aina ihminen.”

Hyvä sijoitustulos rakentaa asiantuntevaa kuvaa

HENRY ry:n vakuutti myös Veritaksen menestys eläkevarojen hoitamisessa.

”Kilpailutuksen yhteydessä sijoitustoiminnan onnistuminen nousi myös tärkeäksi päätöskriteeriksi. Hyvä tulos luo uskottavuutta ja kertoo paneutumisesta asiaan. Kun kaikissa työeläkeyhtiöissä pyritään parhaimpaan tulokseen, sijoituskisassa menestyminen on meriitti.”

Toivotamme HENRY ry:n tervetulleeksi asiakkaaksemme!

 

HENRY ry on henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten verkosto, jonka tavoitteena on luoda parempaa työelämää, edistää vuoropuhelua ja kannustaa uudistumiseen. Tarjoamme lähes 3 000 aktiiviselle jäsenellemme uudistuvaa ja innovatiivista osaamista, hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä ainutlaatuisia jäsenetuja.