Hyvän työkyvyn avaimet löytyvät moniosaavasta verkostosta

tyokyky-verkostosta-900.jpgJokaisen työnantajan intressissä on pienentää työkykyriskiä omassa organisaatiossaan. Jos työkyvyttömyyteen päättyvä työura käy suuryrityksissä kukkarolle, pk-yrityksessä koko toiminta voi olla katkolla osaajan jäätyä pois työstä.

Työkyvyttömyysriskien tunnistaminen ennalta onkin Veritaksen työhyvinvointiasiantuntija Minna Lundström mukaan yhä tärkeämpää.

”Yrityskulttuurin pitäisi olla sellainen, että se sallii keskustelun ja toimenpiteet työkyvyttömyysriskin pienentämiseen”, Lundström toteaa. ”Johtamisella on tärkeä rooli työssäjaksamisen ja -jatkamisen tukemisessa.”

Tärkeää olisi myös luoda työlle sellaiset mittarit, jotka oikeasti ennakoivat riskejä mutta myös sparraavat seurantaan, jatkuvaan kehittämiseen ja uuden oppimiseen.

Harvassa pienyrityksessä kuitenkaan on omaa HR-toimintoa, joka ottaisi asiakseen pohtia työkykyasioita ennakoivassa mielessä. Rakenteiden puuttuessa työ jää usein yrittäjän omille harteille.

”Yksin ei näitä asioita kuitenkaan kannata pohtia, vaan yhdessä moniosaavassa verkostossa.”

Tällä Lundström viittaa Veritaksen Työkykyjohtamisen ABC-koulutukseen, joka pyörähtää käyntiin joulukuussa. Kyse on tiiviistä paketista, jossa käydään läpi työkykyä tukevia verkostoja, tukivaihtoehtoja kuten ammatillista kuntoutusta ja mahdollisuuksia työssäjatkamiseen myös osatyökykyisenä. Koulutus on avoinna kaikille Veritaksen työnantaja-asiakkaille.

”Periaatteemme mukaisesti tarjoamme kaikille työnantaja-asiakkaillemme palveluita työkykyosaamisen kehittämiseen, työkaluja työkyvyn johtamisen tueksi ja sparrausapua henkilökohtaiselta yhteyshenkilöltä eri työkykyjohtamisen tilanteissa.”

ABC-koulutusohjelman tarkoitus on auttaa työpaikkoja tunnistamaan liiketoiminnassaan työkyvyn haasteita ja kehittämään tehokkaita käytännön toimintamalleja.

”Myös pk-yrityksissä työkyvyn johtamisen pitää olla tuloksellista. Koulutusohjelmamme tarjoaa oivan mahdollisuuden kehittää omaa osaamista työkykyasioissa. Plussana on verkoston tuki ja sen tuoma laaja kokemus ja osaaminen.”

Ilmoittaudu koulutukseen tapahtumakalenterissamme. Voit myös tutustua työkykyjohtamisen mittareihin ja työkaluihin VerNet-verkkopalvelussa.