Yrittäjän työttömyysturva on yhtä hyvä kuin palkansaajan

Yrittäjän työttömyysturva vastaa kuitenkin työntekijän turvaa vain, jos yrittäjä on liittynyt työttömyyskassaan. Vain noin joka viides yrittäjä on hankkinut itselleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Pipsa Luodelahti kertoo, minkälainen on yrittäjän työttömyysturva

Kassan jäseneksi voivat liittyä kaikki yrittäjät, joilla on YEL- tai MyEL-vakuutus ja joiden vakuutuksen työtulo on vähintään 12 576 euroa vuodessa.

”Tilastojen mukaan YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli Suomessa viime vuonna arviolta 205 000. Työttömyyskassan jäseniä heistä oli vain noin 32 500”, kertoo Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan AYT:n markkinointivastaava Pipsa Luodelahti.

Suurin osa yrittäjistä on siis Kelan perusturvan varassa. He saavat työttömyyden kohdatessa 32,40 euroa päivässä peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kuukaudessa tämä tarkoittaa 697 euroa.

Nopea laskutoimitus AYT:n laskurilla paljastaa, että liittymällä kassaan pienimmällä mahdollisella työtulolla yrittäjä voisi taata itselleen 854 euron kuukausitulon. Jäsenmaksu minimityötulolla on 15 euroa kuukaudessa. Yrittäjä voi vähentää maksun henkilökohtaisessa tuloverotuksessaan.

”Yrittäjä päättää itse, minkä työtulon kassaan ilmoittaa. Sen pitää olla vähintään 12 576 euroa ja enintään yrittäjän YEL-työtulon suuruinen.”

Yrittäjän työttömyysturva on keino varautua katkoksiin

Vaikka tilapäinen työttömyys on nykyään tavallista, siihen liittyy edelleen paljon epäonnistumisen tunteita. Luodelahti kuitenkin muistuttaa, että työttömyys johtuu yleensä ulkoisista syistä, ei ihmisestä itsestään.

”Esimerkiksi suhdanteisiin tai kilpailutilanteen muutoksiin ei yrittäjä voi itse vaikuttaa. Tai mitä jos vaikkapa puolison pitää muuttaa töiden perässä toiselle paikkakunnalle? Joskus yritystoiminnan jatkaminen ei vain ole enää paras vaihtoehto.”

Liittymällä työttömyyskassaan yrittäjä voi hallita odottamattomiin tilanteisiin liittyviä riskejä.

”Liittymällä työttömyyskassaan yrittäjä voi hallita odottamattomiin tilanteisiin liittyviä riskejä. Työttömyyden syy ei vaikuta päivärahan saamiseen mitenkään.”

Tarkista, että kuulut oikeaan kassaan

Yhä useampi on samanaikaisesti sekä palkansaaja että yrittäjä. Työttömyysturvassa ihminen voi kuitenkin edelleen olla vain joko tai. 

”Jos päätoimena on palkkatyö, kuuluu palkansaajakassaan. Samanaikaisesti työntekijänä ja yrittäjänä toimiva voi valita, kumpaan kassaan liittyy, jos YEL-työtulo on vähintään 12 576 euroa. Jos taas on siirtynyt kokonaan yrittäjäksi, ei missään nimessä kannata jäädä palkansaajakassaan, sillä sieltä ei kerry yrittäjälle enää päivärahaoikeutta”, Luodelahti ohjeistaa.

Työttömyyspäivärahan suuruus perustuu palkansaajalla palkkaan, yrittäjällä hänen työttömyyskassasta valitsemaansa työtuloon. Jos yrittäjä on määritellyt työtulonsa oikein, hänen päivärahansa on yhtä suuri kuin palkansaajan.

Yrittäjän työttömyysturva perustuu ihan samaan työttömyysturvalakiin kuin palkansaajankin.

”Yrittäjän työttömyysturva perustuu ihan samaan työttömyysturvalakiin kuin palkansaajankin.”

Lisätietoa yrittäjän työttömyysturvasta löydät esim. AYT-kassan verkkosivuilta.

Työttömyysturvan lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa myös yrittäjän sairauspäivärahaan, vanhempainpäivärahaan ja eläkkeisiin. Laske arviot omista päivärahoistasi YEL-laskurillamme.