TEF2019: Culture Fit vai Culture Add

Niko Herlinin kuva

Paljon puhutaan siitä, että rekrytoidessa uutta henkilöä pitää löytää se oikeanlainen tyyppi tai meidän kulttuuriimme sopiva henkilö. Tätä ilmiötä kutsutaan culture fit:ksi ja sitä on korostettu etenkin aikana, jolloin yritysten strategiat ovat yhä enemmän missio-vetoisempia.

Missio-vetoisuudesta on hyvä esimerkki Simon Sinekin innoittama ”start with why” -ajattelu. Siinä strategiaprosessi alkaa pohtimalla yrityksen olemassaolon syytä. Miksi ollaan olemassa, mikä on perimmäinen olemassa olomme perusta? Missio-vetoisessa organisaatiossa yhdistävä tekijä on nimenomaan yhteinen unelma ja yhteinen puhutteleva missio.

"Moninaisuus nähdään välttämättömänä innovaatioiden tuottamisessa. Moniäänisyys ja erilaisuus on edellytys sille, että organisaatiossa vallitsee innovatiivinen ilmapiiri."

Missio-vetoisuuden on ajateltu mahdollistuvan sillä, että haetaan samanhenkisiä ihmisiä työporukkaan ja sillä, että samanhenkisyys lisää yhteenkuuluvuutta ja sitä kautta myös tuloksellisuutta. Nyt kuitenkin on todettu, että palkkaamalla kulttuuriin sopivia henkilöitä ei saadakaan aikaan dynaamista, innovatiivista ja tulevaisuusorientoitunutta toimintaa. Saadaan siis hyvää fiilistä, mutta ei välttämättä kehittävää, eteenpäin vievää toimintaa.

Ongelma ei kuitenkaan ole missio-vetoisuus vaan kulttuurisopivuuden aiheuttama organisaation samankaltaistuminen. Etsimällä hyviä tyyppejä sorrutaan usein tiedostamattomaan vinoumaan ja sillä lisätään samankaltaisuutta. Samankaltaisuus on diversiteetin eli moninaisuuden vastakohta. Moninaisuus nähdään taas välttämättömänä innovaatioiden tuottamisessa. Moniäänisyys ja erilaisuus on edellytys sille, että organisaatiossa vallitsee innovatiivinen ilmapiiri.

Siksi kulttuuriin sopivien henkilöiden sijaan pitäisikin hakea kulttuuria täydentäviä (culture add) henkilöitä. RedHatin henkilöstöjohtaja DeLisa Alexander (@delisaatredhat) muotoili asian hyvin Fast Company -artikkelissa - 3 reasons you should stop hiring for “culture fit”. Hän sanoi, vapaasti käännettynä, “Etsimällä kulttuuria täydentäviä henkilöitä arvioin ehdokkaan kykyä menestyä tämän päivän organisaatiossa, mutta arvioin myös hänen kykyään auttaa organisaatiota kasvamaan siksi miksi se haluaa.”

Tulevaisuuskuntoinen rekrytoija ei siis rekrytoi henkilöä vain tämän päivän tarpeisiin ja tämän päivän porukkaan sopivaksi, vaan myös tulevaisuuden tarpeisiin ja auttamaan organisaatiota saavuttamaan unelmansa. Joko saat sitä mitä sinulla jo on tai sitten saat sitä mitä sinulta ja yrityksen tulevaisuuden tekemiseltä vielä puuttuu – valinta on sinun.

Lähde:

https://www.fastcompany.com/90358626/culture-fit-vs-culture-add

Niko Herlin, Great Minds Oy

Niko on intohimoinen futuristi, yritysjohdon konsultti ja yrittäjä, jota kiinnostavat erityisesti työn ja johtamisen tulevaisuus, kaupan tulevaisuus sekä teknologiset innovaatiot. Hän innostuu päästessään ravistelemaan ja kyseenalaistamaankin organisaatioiden ajattelua ja tekemistä - sparraajana hän yhdistää hyväntuulisen ilmapiirin kiperiinkin kysymyksiin. Pitkä ja monipuolinen kokemus eri alojen yritysten konsulttina perustuukin tiedon ja tunteen systemaattiseen yhdistämiseen: konkreettisten tulosten aikaansaamiseen. Yrityskohtaisten ja räätälöityjen valmennusten lisäksi Niko esiintyy paljon puhujana myös seminaareissa ja konferensseissa.

Tule mukaan kuuntelemaan Nikoa tämän vuoden Työelämän Forumiin 24.10.2019!