Niina Bergring: Työ Veritaksessa on ollut merkityksellistä ja innostavaa

Niina Bergring_netti.jpg

Niina Bergring, yli kuuden vuoden työurasi sijoitusjohtajana Veritaksessa on päättynyt ja siirryt johtamaan Aktian varainhoitoa. Millä mielin muistelet aikaasi meillä?

En ole vielä ehtinyt muistelemaan menneitä! Kova on ollut vauhti loppuun asti. Työni on ollut vaativaa mutta antoisaa ja päällimmäisinä ovat tietenkin mielessä ovat kaikki ihanat ihmiset, joiden kanssa olen jo yli kuusi vuotta tehty yhdessä töitä Veritaksen ja asiakkaidemme eteen. Veritaksessa jokainen saa kantaa laajasti vastuuta ja työ on ollut minulle erittäin merkityksellistä. Rakastan kaunista eläkejärjestelmäämme, joten toki kovin haikein mielin olen lähdössä uutta kohti. 

Vastuullisuus on toimintasi johtotähti. Mistä vastuullisista teoista Veritaksessa olet ylpeä?

Me Veritaksessa olemme lähteneet tekemään vastuullisuustyötä käytännönläheisesti ja vain merkityksellisten tekemisten kautta. Jätimme esimerkiksi väliin hiilijalanjäljittämisen ja vastuullisuusreittaukset, koska ne eivät mielestäni tekisi meistä vastuullisia sijoittajia. Sen sijaan pyrimme oikeasti ymmärtämään, minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia vastuullisuustekijät aiheuttavat mahdollisissa sijoituskohteissamme ja tämän perusteella pyrimme valitsemaan hyvät sijoituskohteet nimenomaan pitkän aikavälin laaja-alaisemman analyysin pohjalta. Maailma on näkemykseni mukaan nyt lähtenyt liikkumaan myös tähän aidomman vastuullisuuden suuntaan. Vastuullisuustekijöiden analyysi on haastavaa mutta todella mielenkiintoista työtä. 

Pyrimme ymmärtämään, minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia vastuullisuustekijät aiheuttavat mahdollisissa sijoituskohteissamme. 

Sijoitustoiminta vaatii kylmiä hermoja ja ennustajan taitoja. Vai… mitä?

Isoja aivoja! Sijoittaminen on hyvin laaja-alaista analyyttisyyttä vaativaa toimintaa. Toki kokemuksen kautta karttuvat myös ne kylmät hermot ja riskinkantokyky.
CFA Instituutti kuvaa sijoittajan osaamisvaatimuksia mielestäni hyvin osuvasti näin: 
Analyyttisyys, laajojen kokonaisuuksien ymmärrys ja hyvin vahva päättelykyky, kyky yhdistää tiukkaa matemaattista analyysiä reaalitaloudelliseen ajatteluun, laaja osaamis- ja kokemustausta myös rahoitusmarkkinan ulkopuolelta (historia, politiikka, filosofia, tiede, taide), kommunikointikyky, ”out-of-the-box” ajattelukyky, vahva kiinnostus rahoitusmarkkinaa kohtaan ja drive – sisäinen motivaatio, nöyryys, päätöksentekokyky 


Sijoittaminen on tiimityötä. Miten tiimin saa toimimaan mahdollisimman hyvin?

Tiimityön ehdottomat edellytykset ovat keskinäinen arvostus ja toimiva kommunikaatio. Sijoitustiimit tulee rakentaa monenlaisista vahvoista osaajista, joiden ajattelutavatkin ovat erilaisia. Hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi ja yhteisen arvonluonnin maksimoimiseksi kaikkien tulisi kyetä ensin itsereflektioon ja itsetuntemukseen.

Tämä johtaa myös väistämättä siihen, että helpommin tunnetaan ja tunnistetaan eri tavoin ajattelevien kollegoiden näkökulmia ja opitaan arvostamaan erilaisuutta. Jokainen on vastuunkantaja ja asiantuntija omalla alallaan ja jokaisen tulisi osata tuoda oma erikoisosaamisensa yhteiseen käyttöön. Tämä vaatii erittäin vahvoja viestintätaitoja. 


Jos saisit päättää Veritaksen tulevaisuudesta, mihin suuntaan kehittäisit eläkeyhtiötä?

Veritaksen uudistettu strategia on mielestäni menossa juuri oikeaan suuntaan! Kohderyhmä on kirkastettu ja se oma identiteetti löytynyt. Olen ylpeä siitä yrittäjähenkisyydestä, jota Veritaksesta löytyy päivä päivältä enemmän. Taisteluntahtoa tarvitaan tässä merkityksellisessä työssä pienimpänä mutta ei vähäisimpänä yhtiönä! Go Veritas GO!