Veritaksen hallitus hyväksyi fuusion Pensions-Alandian kanssa

Sulautumissuunnitelman mukaan yhtiöt fuusioituvat vuonna 2019 ja muodostavat taloudellisesti vahvan eläkeyhtiön, joka erikoistuu palvelemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Myös Pensions-Alandian hallitus on hyväksynyt yhdistymissuunnitelmat. Yhtiöt ovat jättäneet yhteisen sulautumishakemuksen Finanssivalvonnalle, jonka suostumus vaaditaan fuusion läpiviemiseen.

”Fuusio parantaa Veritaksen toimintaedellytyksiä entisestään ja takaa myös hyvän palvelun jatkumisen Ahvenanmaalla”, sanoo Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Stefan Mutanen.

Käytännössä fuusio tarkoittaa, että Pensions-Alandia sulautuu Veritakseen. Veritaksen toimitusjohtaja Carl Pettersson jatkaa siis myös yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana.

”Yhdistyminen on luonteva jatke hyvälle yhteistyölle, jota olemme tehneet Pensions-Alandian kanssa jo yli 50 vuoden ajan. Kun jatkamme yhtenä yhtiönä, saamme lisää taloudellisia valmiuksia kehittää palveluamme erityisesti niitä tarpeita ajatellen, joita pääkohderyhmällämme eli yrittäjävetoisilla pienillä ja keskisuurilla yhtiöillä on”, Pettersson kertoo.

Lisäksi noin miljoonan euron vuosittainen säästö hallintokustannuksissa nostaa yhtiön asiakashyvityksiä.

Ei toimenpiteitä asiakkailta

Jos fuusio saa Finanssivalvonnan hyväksynnän, Pensions-Alandian asiakkaat siirtyvät Veritaksen asiakkaiksi 1.1.2019. Vakuutusehdot ja eläke-etuudet pysyvät ennallaan. Sama pätee Petterssonin mukaan myös korkeaan palvelutasoon.

”Asiakkaamme ovat arvioineet palvelumme Manner-Suomen parhaaksi jo neljänä vuotena peräkkäin. Kaikki henkilökohtaiset ja digitaaliset palvelumme ovat heti Pensions-Alandian asiakkaiden käytössä niin vakuuttamisen, työhyvinvoinnin kuin rahoituksenkin osalta”, Pettersson sanoo. 

Sulautumisen ansiosta sekä Veritaksen vakuutuskanta että sijoitusvarat kasvavat 10 prosentilla. Fuusion jälkeen Veritaksella on arviolta 19 500 vakuutuksenottajaa, ja se hallinnoi noin 3,5 miljardin euron sijoitussalkkua. Luvut perustuvat vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Lisätiedot
Hallituksen puheenjohtaja Stefan Mutanen, puh. 050 341 5207
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, puh. 010 550 1600